Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Tìm việc làm: C (ngôn ngữ) tại TPHCM 01/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 14 tin tuyển dụng việc làm kỹ năng C (ngôn ngữ) tại TPHCM

Tìm việc làm 01/2022 tại TPHCM  với kỹ năng C (ngôn ngữ) 

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH LỚP HỌC (TIẾNG THÁI)

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  9-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  9-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 20/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
17
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 7 điểm

Tổng điểm: 17 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên Bếp

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: 1 triệu VNĐ
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 23 điểm

Tổng điểm: 33 điểm

Xem cách tính điểm

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC - GIAO TIẾP ANH VĂN

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  7-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  7-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: 3.5 triệu VNĐ
169
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 159 điểm

Tổng điểm: 169 điểm

Xem cách tính điểm

Business Development Executive

Công ty: EzyRemit Worldwide
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: 3.5 triệu VNĐ
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

INTEGRATOR

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  23-41 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  23-41 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

MANUAL TESTER

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  23-41 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  23-41 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

C DEVELOPER

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  23-41 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  23-41 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

MANUAL TESTER

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  23-23 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  23-23 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

C DEVELOPER

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  23-23 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  23-23 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

MANUAL TESTER

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  23-23 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  23-23 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm