Việc làm  /  Tìm việc làm: Tăng Lương Dựa Trên Năng Suất 06/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 530 tin tuyển dụng việc làm quyền lợi được hưởng Tăng Lương Dựa Trên Năng Suất

Tìm việc làm 06/2022 với quyền lợi được hưởng Tăng Lương Dựa Trên Năng Suất 

  TPHCM
  10-12 triệu VNĐ
 20/07/2022
 Không tiền thưởng
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  12-20 triệu VNĐ
 31/12/2022
 Không tiền thưởng
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  12-20 triệu VNĐ
 31/12/2022
 Không tiền thưởng
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  5-10 triệu VNĐ
 08/07/2022
 Không tiền thưởng
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  7-10 triệu VNĐ
 08/07/2022
 Không tiền thưởng
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  6-8 triệu VNĐ
 06/07/2022
 300 ngàn VNĐ
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  14-20 triệu VNĐ
 15/07/2022
 Không tiền thưởng
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  10 triệu VNĐ
 31/07/2022
 3.5 triệu VNĐ
11
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  3-5 triệu VNĐ
 01/07/2022
 Không tiền thưởng
14
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 4 điểm

Tổng điểm: 14 điểm

Xem cách tính điểm