Dành cho nhà tuyển dụng

Đăng ký nhà tuyển dụng, đăng tin tuyển dụng và tìm kiếm ứng viên phù hợp

So sánh với các dịch vụ cạnh tranh

A B C D
Đăng Tin Miễn phí đăng tin tuyển dụng 1,698,500 VNĐ / 30 ngày 550,000 VNĐ / 30 ngày 828,000 VNĐ / 30 ngày 730,000 VNĐ/ 30 ngày
Tìm Kiếm CV Miễn phí 3 lượt xem CV 2,988,500 VNĐ trên 100 ngày 1,375,000 VNĐ/ 30 ngày/ đăng 1 công việc + 50 tìm kiếm CV 2,580,000 VNĐ/ 300 credits/ 30 ngày 3,840,000 VNĐ/ 600 CV/ 30 ngày
Dịch Vụ Giới Thiệu Ứng Viên 1 tháng lương của ứng viên (Gói thanh toán duy nhất) 2.6 tháng của tiền lương Không (dịch vụ tìm kiếm) 02 tháng của tiền lương 02 tháng của tiền lương
Phỏng Vấn Ứng Viên Không Không Không Không
TIỀN LỄ Lên đến 30% * 1 tháng lương
Không Không Không Không
A B C D
Đăng Tin Miễn phí đăng tin tuyển dụng 1,698,500 VNĐ / 30 ngày 550,000 VNĐ / 30 ngày 828,000 VNĐ / 30 ngày 730,000 VNĐ/ 30 ngày
Tìm Kiếm CV Miễn phí 3 lượt xem CV 2,988,500 VNĐ trên 100 ngày 1,375,000 VNĐ/ 30 ngày/ đăng 1 công việc + 50 tìm kiếm CV 2,580,000 VNĐ/ 300 credits/ 30 ngày 3,840,000 VNĐ/ 600 CV/ 30 ngày
Giới Thiệu Ứng Viên 1 tháng lương của ứng viên
(Gói thanh toán duy nhất)
2.6 tháng của tiền lương Không (dịch vụ tìm kiếm) 02 tháng của tiền lương 02 tháng của tiền lương
Phỏng Vấn Không Không Không Không
TIỀN LỄ Lên đến 30% * 1 tháng lương
Không Không Không Không

Bảng Giá Dịch Vụ Tìm Kiếm CV

GÓI 600,000 VNĐ
 • 300,000 VNĐ /gói
 • 600,000 VNĐ /gói
 • Điểm: 15
 • Bạn được 15 lượt xem
  hồ sơ ứng viên
 • HSD: Không giới hạn
GÓI 2,000,000 VNĐ
 • 1,000,000 VNĐ /gói
 • 2,000,000 VNĐ /gói
 • Điểm: 100
 • Bạn được 100 lượt xem
  hồ sơ ứng viên
 • HSD: Không giới hạn
GÓI 4,000,000 VNĐ
 • 2,000,000 VNĐ /gói
 • 4,000,000 VNĐ /gói
 • Điểm: 250
 • Bạn được 250 lượt xem
  hồ sơ ứng viên
 • HSD: Không giới hạn
GÓI 6,000,000 VNĐ
 • 3,000,000 VNĐ /gói
 • 6,000,000 VNĐ /gói
 • Điểm: 500
 • Bạn được 500 lượt xem
  hồ sơ ứng viên
 • HSD: Không giới hạn

Dịch Vụ Giới Thiệu Ứng Viên

Đăng Ký Đăng Tuyển Dụng

Nhập Thông Tin Công Ty

  

Đăng Tin Tuyển Dụng

 Tài khoản của bạn đã đăng ký thành công. Vui lòng đăng việc làm để người tìm việc nộp hồ sơ... Cảm ơn!

  ~      năm
Đăng nhập

Email{*}
Mật khẩu{*}
 
Bạn quên mật khẩu... Click vào đây
Bạn chưa có tài khoản... Đăng ký tài khoản

Việc làm mới nhất