Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Tìm việc làm: Bảo Hiểm Tai Nạn 01/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 866 tin tuyển dụng việc làm quyền lợi được hưởng Bảo Hiểm Tai Nạn

Tìm việc làm 01/2022 với quyền lợi được hưởng Bảo Hiểm Tai Nạn 

Nơi làm việc:  Quảng Ninh
 Lương:  17-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: 5 triệu VNĐ
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

[Hà Nội] Senior Tester_Upto 2000 usd

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  23-46 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  23-46 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

[Nam Từ Liêm/HN] SENIOR SOFTWARE TESTER

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  23-46 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  23-46 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/03/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  9-11 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  9-11 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên Dự án

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  8-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  8-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

[Đà Nẵng] Technical Product Supporter (C and C++)

Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  35-40 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  35-40 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

[Đà Nẵng] Technical Product Supporter (C and C++)

Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  35-40 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  35-40 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

[Bình Thạnh] Software Developer (Startup)

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  25-41 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  25-41 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

[Bình Thạnh] Senior Java Developer (Startup)

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  0.025-0.041 ngàn VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  0.025-0.041 ngàn VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

[Bình Thạnh] Senior Java Developer

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  24-41 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  24-41 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm