Nhân viên bán hàng thu nhập 4-6 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Xuất nhập khẩu
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/08/2017
 : 15/08/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng   Không tiền lễ

Nhân Viên Kinh Doanh Thu Nhập Cao Từ 5-7 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng   Không tiền lễ

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG THU NHẬP 5-7 TRIỆU/THÁNG, KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng   Không tiền lễ

Tuyển Nhân vên kinh doanh thu nhập 6-8 triệu/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng   Không tiền lễ

Nhân viên telesale thu nhập 4-7 triệu/ tháng, làm việc tại HÀ NỘI, không cần kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng   Không tiền lễ

LĐPT chuyên nội thất thu nhập cao, có kinh nghiệm đi làm ngay tại HN

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng   Không tiền lễ

Tuyển Thợ may, phụ may thu nhập cao 7-15 triệu/tháng, làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng   Không tiền lễ

Thợ điện nước thu nhập cao 6-9 triệu/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 6,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng   Không tiền lễ

Thợ xây, phụ xây thu nhập cao 7-11 triệu/tháng làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 7,000,000 - 11,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 11,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng   Không tiền lễ

TUYỂN NHÂN VIÊN TẠI XƯỞNG SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI THU NHẬP CAO

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/0017
 : 31/08/0017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng   Không tiền lễ

Tuyển Nhân viên bán hàng thu nhập 5-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/08/2017
 : 10/08/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng   300,000 VNĐ

Tuyển lái xe tải + Phụ xe thu nhập 7-15 triệu/ tháng làm việc tại Nam Định

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/08/2017
 : 25/08/2017
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng   Không tiền lễ

Tuyển lái xe tải + Phụ xe thu nhập cao 7-15 triệu/ tháng làm việc tại Nghệ an

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/08/2017
 : 25/08/2017
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng   Không tiền lễ
Xem tất cả 
NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG BIẾT TIẾNG ANH- BA ĐÌNH, HÀ NỘI

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG BIẾT TIẾNG ANH- BA ĐÌNH, HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 8,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   8,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng   500,000 VNĐ
NHÂN VIÊN 3D CAD-Nam Từ Liêm, Hà Nội

NHÂN VIÊN 3D CAD-Nam Từ Liêm, Hà Nội

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 400 - 500 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   400 - 500 USD
 Tiền thưởng   1,000,000 VNĐ
BSE (Python) BIẾT TIẾNG ANH- QUẬN 1

BSE (Python) BIẾT TIẾNG ANH- QUẬN 1

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 1,300 - 1,800 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   1,300 - 1,800 USD
 Tiền thưởng   2,000,000 VNĐ
BSE (PHP) BIẾT TIẾNG NHẬT- QUẬN 1

BSE (PHP) BIẾT TIẾNG NHẬT- QUẬN 1

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 1,300 - 1,800 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   1,300 - 1,800 USD
 Tiền thưởng   2,000,000 VNĐ
BIÊN PHIÊN DỊCH IT TIẾNG NHẬT- QUẬN 1

BIÊN PHIÊN DỊCH IT TIẾNG NHẬT- QUẬN 1

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 400 - 500 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   400 - 500 USD
 Tiền thưởng   1,000,000 VNĐ
NHÂN VIÊN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI KHÁCH HÀNG-quận 9

NHÂN VIÊN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI KHÁCH HÀNG-quận 9

 Công ty: 
 : Quản lý chất lượng (QA/QC)
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 9,000,000 - 11,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   9,000,000 - 11,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng   1,000,000 VNĐ
TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC BIẾT TIẾNG NHẬT- BÌNH CHÁNH

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC BIẾT TIẾNG NHẬT- BÌNH CHÁNH

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 800 - 1,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   800 - 1,000 VNĐ
 Tiền thưởng   300,000 VNĐ
BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT-LONG BIÊN HÀ NỘI

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT-LONG BIÊN HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/09/2017
 : 01/09/2017
 Lương 600 - 700 USD
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   600 - 700 USD
 Tiền thưởng   300,000 VNĐ
ĐIỀU PHỐI VIÊN NETWORK- QUẬN 12

ĐIỀU PHỐI VIÊN NETWORK- QUẬN 12

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/09/2017
 : 01/09/2017
 Lương 300 - 400 USD
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   300 - 400 USD
 Tiền thưởng   300,000 VNĐ
KỸ SƯ MẠNG BIẾT TIẾNG ANH- QUẬN 12

KỸ SƯ MẠNG BIẾT TIẾNG ANH- QUẬN 12

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/09/2017
 : 01/09/2017
 Lương 300 - 400 USD
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   300 - 400 USD
 Tiền thưởng   300,000 VNĐ
TRỢ LÝ SALE BIẾT TIẾNG NHẬT- BÌNH THẠNH

TRỢ LÝ SALE BIẾT TIẾNG NHẬT- BÌNH THẠNH

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 11,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   11,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng   1,000,000 VNĐ
TRỢ LÝ THÔNG THẠO TIẾNG NHẬT-HOÀN KIẾM HÀ NỘI

TRỢ LÝ THÔNG THẠO TIẾNG NHẬT-HOÀN KIẾM HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng   1,000,000 VNĐ
GIÁM ĐỐC MARKETING ONLINE BIẾT TIẾNG ANH HOẶC TIẾNG NHẬT- QUẬN 8

GIÁM ĐỐC MARKETING ONLINE BIẾT TIẾNG ANH HOẶC TIẾNG NHẬT- QUẬN 8

 Công ty: 
 : Tiếp thị online
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 8,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   8,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng   300,000 VNĐ
Xem tất cả 

 Cẩm nang nghề nghiệp

Xem tất cả 

 Tìm việc làm nhanh


 

Trải nghiệm phiên bản app mới nhất Việc Ơi trên
Google Play & App Store
Vui lòng download tại đây

Tải ứng dụng