Việc Làm Tuyển Gấp

Sales Tiếng Nhật

Sales Tiếng Nhật

 Công ty: 
Viecoi's Client
 : Sản xuất
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
15/01/2017
 : 15/01/2017
 Lương 500 - 700 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương
500 - 700 USD
 Tiền thưởng
1,000,000 VNĐ
Trợ Lý Nhân Sự Tiếng Nhật

Trợ Lý Nhân Sự Tiếng Nhật

 Công ty: 
Viecoi's Client
 : Nhóm ngành khác
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
30/01/2017
 : 30/01/2017
 Lương 500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương
500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng
1,000,000 VNĐ
PHP Developer ~ Hà Nội

PHP Developer ~ Hà Nội

 Công ty: 
Viecoi's Client
 : Máy tính / Công nghệ thông tin
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
30/01/2017
 : 30/01/2017
 Lương 500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương
500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng
1,000,000 VNĐ
Nhân viên Quản lý Chất lượng Công ty Nhật

Nhân viên Quản lý Chất lượng Công ty Nhật

 Công ty: 
Viecoi's Client
 : Nhóm ngành khác
 Nơi làm: 
Bình Dương
 : Bình Dương
 Hạn nộp: 
22/01/2017
 : 22/01/2017
 Lương 600 - 800 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương
600 - 800 USD
 Tiền thưởng
1,000,000 VNĐ
Quản lý bộ phận In - Ghép - Màng Túi ~ Bình Dương

Quản lý bộ phận In - Ghép - Màng Túi ~ Bình Dương

 Công ty: 
Viecoi's Client
 : Nhóm ngành khác
 Nơi làm: 
Bình Dương
 : Bình Dương
 Hạn nộp: 
30/01/2017
 : 30/01/2017
 Lương 600 - 800 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương
600 - 800 USD
 Tiền thưởng
1,000,000 VNĐ
IT Phần Cứng Công ty Nhật

IT Phần Cứng Công ty Nhật

 Công ty: 
Viecoi's Client
 : Nhóm ngành khác
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
15/01/2017
 : 15/01/2017
 Lương 400 - 700 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương
400 - 700 USD
 Tiền thưởng
1,000,000 VNĐ
Trưởng nhóm Nhập liệu Tiếng Nhật

Trưởng nhóm Nhập liệu Tiếng Nhật

 Công ty: 
Viecoi's Client
 : Nhóm ngành khác
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
15/01/2017
 : 15/01/2017
 Lương 400 - 700 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương
400 - 700 USD
 Tiền thưởng
1,000,000 VNĐ
Net/Java Team Leader

Net/Java Team Leader

 Công ty: 
Viecoi's Client
 : Máy tính / Công nghệ thông tin
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
15/01/2017
 : 15/01/2017
 Lương 1,000 - 1,200 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương
1,000 - 1,200 USD
 Tiền thưởng
2,000,000 VNĐ
Nhân viên Quản lý mảng Truyền thông giới thiệu văn hóa Nhật

Nhân viên Quản lý mảng Truyền thông giới thiệu văn hóa Nhật

 Công ty: 
Viecoi's Client
 : Nhóm ngành khác
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
15/01/2017
 : 15/01/2017
 Lương 500 - 700 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương
500 - 700 USD
 Tiền thưởng
1,000,000 VNĐ
Sales Mảng Thực Phẩm

Sales Mảng Thực Phẩm

 Công ty: 
Viecoi's Client
 : Nhóm ngành khác
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
15/01/2017
 : 15/01/2017
 Lương 700 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương
700 - 1,000 USD
 Tiền thưởng
500,000 VNĐ
Xem tất cả 

 Cẩm nang nghề nghiệp

Xem tất cả 

 Tìm việc làm nhanh


Việc làm mới nhất

Trải nghiệm phiên bản app mới nhất Việc Ơi trên
Google Play & App Store
Vui lòng download tại đây

Tải ứng dụng