Danh sách việc làm

Chuyên viên PHP làm việc tại Quận 1

Chuyên viên PHP làm việc tại Quận 1

 Công ty: 
Viecoi's Client
 : Máy tính / Công nghệ thông tin
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
30/12/2016
 : 30/12/2016
 Lương 500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương
500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng
2,000,000 VNĐ
Lập trình viên PHP tiếng Nhật

Lập trình viên PHP tiếng Nhật

 Công ty: 
Viecoi's Client
 : Máy tính / Công nghệ thông tin
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
30/12/2016
 : 30/12/2016
 Lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương
8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
500,000 VNĐ
Tuyển gấp Chuyên viên giám sát Xuất - Nhập Khẩu

Tuyển gấp Chuyên viên giám sát Xuất - Nhập Khẩu

 Công ty: 
Viecoi's Client
 : Nhóm ngành khác
 Nơi làm: 
Bắc Ninh
 : Bắc Ninh
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 800 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương
800 - 1,000 USD
 Tiền thưởng
500,000 VNĐ
Kỹ sư Hệ thống (System Engineer) Tiếng Nhật

Kỹ sư Hệ thống (System Engineer) Tiếng Nhật

 Công ty: 
Viecoi's Client
 : Máy tính / Công nghệ thông tin
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 800 - 1,500 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương
800 - 1,500 USD
 Tiền thưởng
1,000,000 VNĐ
Kỹ sư cầu nối biết Tiếng Nhật

Kỹ sư cầu nối biết Tiếng Nhật

 Công ty: 
Viecoi's Client
 : Máy tính / Công nghệ thông tin
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 1,000 - 1,500 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương
1,000 - 1,500 USD
 Tiền thưởng
3,000,000 VNĐ
Tuyển gấp Trợ lý quản lý sản xuất

Tuyển gấp Trợ lý quản lý sản xuất

 Công ty: 
Viecoi's Client
 : Sản xuất
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương
8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
1,000,000 VNĐ
Nhân viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Nhân viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

 Công ty: 
Viecoi's Client
 : Sản xuất
 Nơi làm: 
Bình Dương
 : Bình Dương
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
500,000 VNĐ
Nhân viên chăm sóc Khách hàng lĩnh vực Khách sạn

Nhân viên chăm sóc Khách hàng lĩnh vực Khách sạn

 Công ty: 
Viecoi's Client
 : Khách sạn / Du lịch
 Nơi làm: 
Nước Ngoài
 : Nước Ngoài
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 1,800 - 2,500 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương
1,800 - 2,500 USD
 Tiền thưởng
3,000,000 VNĐ
Nhân viên kinh doanh Tiếng Nhật

Nhân viên kinh doanh Tiếng Nhật

 Công ty: 
Viecoi's Client
 : Khách sạn / Du lịch
 Nơi làm: 
Nước Ngoài
 : Nước Ngoài
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 1,800 - 2,500 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương
1,800 - 2,500 USD
 Tiền thưởng
3,000,000 VNĐ
Trợ lý tiếng Nhật (~N2)

Trợ lý tiếng Nhật (~N2)

 Công ty: 
Viecoi's Client
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 500 - 700 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương
500 - 700 USD
 Tiền thưởng
1,000,000 VNĐ
Xem tất cả 

 Cẩm nang nghề nghiệp

Xem tất cả 

 Tìm việc nhanh


Việc làm mới nhất

Trải nghiệm phiên bản app mới nhất Việc Ơi trên
Google Play & App Store
Vui lòng download tại đây

Tải ứng dụng