NHÂN VIÊN KINH DOANH TÌM KIẾM, CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng   Không tiền lễ

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
12/06/2017
 : 12/06/2017
 Lương 500 - 800 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   500 - 800 USD
 Tiền thưởng   Không tiền lễ

Tuyển Nhân Viên Nam Triển Khai Phần Mềm (Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm)

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/06/2017
 : 15/06/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng   100,000 VNĐ

TUYỂN NHÂN VIÊN PART-TIME NHÀ HÀNG (PHỤ BẾP, PHỤC VỤ)- Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Nhà hàng / Khách sạn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 1,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   1,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng   100,000 VNĐ

Nhân Viên Kinh Doanh - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

 Công ty: 
 : Bảo hiểm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/12/2017
 : 29/12/2017
 Lương 3,500,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,500,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng   Không tiền lễ

Nhân Viên Telesales - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng   200,000 VNĐ

Nhân Viên Kinh Doanh Phần Mềm CRM - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng   Không tiền lễ

Chuyên Viên Tư Vấn Bán Hàng - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng   Không tiền lễ

Tuyển Nam Nhân Viên Kinh Doanh- Phát Triển Thị Trường

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/06/2017
 : 15/06/2017
 Lương 5,500,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,500,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng   Không tiền lễ

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng - Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

 Công ty: 
 : Dược phẩm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/06/2017
 : 15/06/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng   Không tiền lễ

Tuyển Nữ Nhân Viên Tư Vấn - Chăm Sóc Khách Hàng ( Telesale)

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng   5,000,000 VNĐ

Chuyên Viên Tư Vấn Bán Hàng - Trình Độ Trung Cấp Trở Lên

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng   Không tiền lễ

Chuyên Viên Kinh Doanh Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm (BĐS)

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng   Không tiền lễ
Xem tất cả 
NHÂN VIÊN IT BIẾT TIẾNG ANH VÀ TIẾNG NHẬT TẠI ĐỒNG NAI

NHÂN VIÊN IT BIẾT TIẾNG ANH VÀ TIẾNG NHẬT TẠI ĐỒNG NAI

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
23/08/2017
 : 23/08/2017
 Lương 8,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   8,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng   500,000 VNĐ
BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT TẠI HƯNG YÊN

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT TẠI HƯNG YÊN

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng   2,000,000 VNĐ
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 1

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 1

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/08/2017
 : 08/08/2017
 Lương 800 - 1,200 USD
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   800 - 1,200 USD
 Tiền thưởng   5,000,000 VNĐ
CHUYÊN GIA TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN BIẾT TIẾNG ANH TẠI QUẬN 1

CHUYÊN GIA TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN BIẾT TIẾNG ANH TẠI QUẬN 1

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/08/2017
 : 08/08/2017
 Lương 1,000 - 2,000 USD
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   1,000 - 2,000 USD
 Tiền thưởng   5,000,000 VNĐ
QUẢN LÝ BIẾT TIẾNG NHẬT LƯƠNG CAO  TẠI QUẬN 1

QUẢN LÝ BIẾT TIẾNG NHẬT LƯƠNG CAO TẠI QUẬN 1

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/08/2017
 : 08/08/2017
 Lương 800 - 1,200 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   800 - 1,200 USD
 Tiền thưởng   3,000,000 VNĐ
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI TÂN BÌNH

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI TÂN BÌNH

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/08/2017
 : 08/08/2017
 Lương 500 - 700 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   500 - 700 USD
 Tiền thưởng   3,000,000 VNĐ
QUẢN TRỊ VIÊN BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN TÂN BÌNH

QUẢN TRỊ VIÊN BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN TÂN BÌNH

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/08/2017
 : 08/08/2017
 Lương 500 - 800 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   500 - 800 USD
 Tiền thưởng   3,000,000 VNĐ
TRỢ LÝ TỒNG GIÁM ĐỐC BIẾT TIẾNG ANH LƯƠNG CAO

TRỢ LÝ TỒNG GIÁM ĐỐC BIẾT TIẾNG ANH LƯƠNG CAO

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/08/2017
 : 08/08/2017
 Lương 700 - 800 USD
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   700 - 800 USD
 Tiền thưởng   5,000,000 VNĐ
NHÂN VIÊN BIẾT TIẾNG ANH VÀ LUẬT TẠI HÀ NỘI

NHÂN VIÊN BIẾT TIẾNG ANH VÀ LUẬT TẠI HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Luật / Pháp lý
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
07/06/2017
 : 07/06/2017
 Lương 400 - 600 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   400 - 600 USD
 Tiền thưởng   500,000 VNĐ
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ DU LỊCH BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 1

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ DU LỊCH BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 1

 Công ty: 
 : Du lịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
06/06/2017
 : 06/06/2017
 Lương 300 - 400 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   300 - 400 USD
 Tiền thưởng   500,000 VNĐ
QUẢN LÝ KINH DOANH BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN TÂN BÌNH

QUẢN LÝ KINH DOANH BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN TÂN BÌNH

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
05/07/2017
 : 05/07/2017
 Lương 800 - 1,500 USD
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   800 - 1,500 USD
 Tiền thưởng   5,000,000 VNĐ
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ DU LỊCH BIẾT TIẾNG ANH HOẶC TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 1

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ DU LỊCH BIẾT TIẾNG ANH HOẶC TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 1

 Công ty: 
 : Du lịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
05/06/2017
 : 05/06/2017
 Lương 300 - 400 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   300 - 400 USD
 Tiền thưởng   500,000 VNĐ
NHÂN VIÊN BIẾT TIẾNG NHẬT VÀ LUẬT KINH DOANH TẠI HÀ NỘI

NHÂN VIÊN BIẾT TIẾNG NHẬT VÀ LUẬT KINH DOANH TẠI HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Luật / Pháp lý
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/08/2017
 : 08/08/2017
 Lương 300 - 600 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   300 - 600 USD
 Tiền thưởng   500,000 VNĐ
Xem tất cả 

 Cẩm nang nghề nghiệp

Xem tất cả 

 Tìm việc làm nhanh


 

Trải nghiệm phiên bản app mới nhất Việc Ơi trên
Google Play & App Store
Vui lòng download tại đây

Tải ứng dụng