Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Tìm việc làm: Kỹ Năng Bán Hàng 01/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 462 tin tuyển dụng việc làm kỹ năng Kỹ Năng Bán Hàng

Tìm việc làm 01/2022 với kỹ năng Kỹ Năng Bán Hàng 

Nhân Viên Thu Ngân

Công ty: CTY TNHH SHAT
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  5-7 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  5-7 triệu VNĐ
Hạn nộp: 23/02/2022
 Tiền thưởng: 1 triệu VNĐ
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

[Parkson Q1/HCM] 3 NV thu ngân + 7 NV bán hàng_5-8Tr Gross

Công ty: Viec Oi
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  5-8 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  5-8 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
75
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 25 điểm

Tổng điểm: 75 điểm

Xem cách tính điểm

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  6-6 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  6-6 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
20
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 10 điểm

Tổng điểm: 20 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  8-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
53
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 3 điểm

Tổng điểm: 53 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  15-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
59
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 9 điểm

Tổng điểm: 59 điểm

Xem cách tính điểm

Quản lý kinh doanh khu vực Quảng Ninh

Công ty: We Wine Viet Nam
Nơi làm việc:  Quảng Ninh
 Lương:  15-50 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Quảng Ninh
 Lương:  15-50 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
11
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên kinh doanh

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  8-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  8-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: 5 triệu VNĐ
60
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 50 điểm

Tổng điểm: 60 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên kinh doanh

Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  5-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  5-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
13
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 3 điểm

Tổng điểm: 13 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên kinh doanh

Nơi làm việc:  Quảng Ngãi
 Lương:  5-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Quảng Ngãi
 Lương:  5-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  18-35 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: 5 triệu VNĐ
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm