Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Tìm việc làm: việc làm tại nhà tại TPHCM 01/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 403 tin tuyển dụng việc làm việc làm tại nhà tại TPHCM

Tìm việc làm 01/2022 tại TPHCM  việc làm việc làm tại nhà 

NHÂN VIÊN TEST GAME TẠI NHÀ

Công ty: Cty Tap Vui VN
Nơi làm việc:  Cần Thơ
 Lương:  5-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Cần Thơ
 Lương:  5-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
17
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 7 điểm

Tổng điểm: 17 điểm

Xem cách tính điểm

NHÂN VIÊN KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI ( TELEMARKETING)

Công ty: ME
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  5-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  5-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Course Conselor/Nhân viên tư Vân

Nơi làm việc:  Hải Phòng
 Lương:  7-9 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hải Phòng
 Lương:  7-9 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

NHÂN VIÊN NHÂP LIỆU ONLINE TẠI NHÀ

Nơi làm việc:  Cần Thơ
 Lương:  5-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Cần Thơ
 Lương:  5-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
37
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 27 điểm

Tổng điểm: 37 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  20-30 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

[Remote] Video Editor_$ Net

Công ty: Viec Oi
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  23-35 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  23-35 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
64
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 14 điểm

Tổng điểm: 64 điểm

Xem cách tính điểm

[Remote] UI and 2D Designer_Upto 1000$ Net

Công ty: Viec Oi
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  0.02-23 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  0.02-23 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

[REMOTE] VIDEO EDITOR (BLOCKCHAIN)

Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  20-35 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  20-35 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
72
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 22 điểm

Tổng điểm: 72 điểm

Xem cách tính điểm

[Remote] UI and 2D Designer

Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  20-23 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  20-23 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
51
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 51 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên nhập liệu

Công ty: Sharesource
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  7-8 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  7-8 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
42
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 32 điểm

Tổng điểm: 42 điểm

Xem cách tính điểm