Việc làm / Nhà Tuyển Dụng / Giới thiệu dịch vụ tìm hồ sơ ứng viên 

Tìm kiếm hồ sơ xin việc nhiều hình thức, điểm không giới hạn thời gian sử dụng.

Tìm hồ sơ xin việc

Chúng tôi tích hợp nhiều chức năng dành cho nhà tuyển dụng. Bạn không chỉ tìm kiếm hồ sơ xin việc đơn thuần mà còn có thể trò chuyện trực tiếp với ứng viên (Chat online), gọi phỏng vấn trực tuyến (Video Call) bằng cách sử dụng điểm.

Tìm hồ sơ ứng viên

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng (Miễn phí). Khi có ứng viên nộp hồ sơ xin việc, Nhà tuyển dụng có thể sử dụng điểm để xem thông tin liên hệ của ứng viên. Điểm tìm hồ sơ ứng viên có giá từ (150,000 ~ 2,000,000). Chúng tôi không giới hạn thời gian sử dụng điểm vì vậy bạn có thể sử dụng điểm mãi mãi!

Gói Dịch Vụ Tìm Kiếm Hồ Sơ Xin Việc

Gói Cá Nhân
 • Khuyến mãi tháng 08/2019
  300,000 VND /gói
 • 550,000 VND /gói
 • Điểm: 20
 • Bạn được 20 lượt xem
  hồ sơ ứng viên
 • HSD: Không giới hạn
Gói Cơ Bản
 • Khuyến mãi tháng 08/2019
  500,000 VND /gói
 • 1,000,000 VND /gói
 • Điểm: 50
 • Bạn được 50 lượt xem
  hồ sơ ứng viên
 • HSD: Không giới hạn
Gói Tiện Lợi
 • Khuyến mãi tháng 08/2019
  1,000,000 VND /gói
 • 2,000,000 VND /gói
 • Điểm: 120
 • Bạn được 120 lượt xem
  hồ sơ ứng viên
 • HSD: Không giới hạn
Gói Doanh Nghiệp
 • Khuyến mãi tháng 08/2019
  2,000,000 VND /gói
 • 4,000,000 VND /gói
 • Điểm: 300
 • Bạn được 300 lượt xem
  hồ sơ ứng viên
 • HSD: Không giới hạn

Đối tác tuyển dụng tiêu biểu

đối tác daiichilife là nhà tuyển dụng
đối tác hino là nhà tuyển dụng
đối tác hdsaigon là nhà tuyển dụng
đối tác kddi là nhà tuyển dụng
đối tác saigontourist là nhà tuyển dụng
đối tác HIS là nhà tuyển dụng
đối tác kawasaki là nhà tuyển dụng
đối tác transcosmos là nhà tuyển dụng

Đăng ký nhà tuyển dụng

Mất 3 phút! Để đăng ký nhà tuyển dụng và đăng tin tuyển dụng