Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: lĩnh vực Thống kê

Tìm việc làm: ViecOi có 47 tin tuyển dụng việc làm lĩnh vực Thống kê

Kết quả tìm việc làm lĩnh vực Chuyên môn, Thống kê

Nơi làm việc:  Hải Dương
 Lương:  6,000,000 - 9,000,000 VNĐ
Hạn nộp: 10/10/2020
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ
Nơi làm việc:  Long An
 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
Hạn nộp: 31/10/2020
 Thưởng:  0 VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
Hạn nộp: 15/10/2020
 Thưởng:  1,000,000 VNĐ
Nơi làm việc:  Tiền Giang
 Lương:  6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
Hạn nộp: 31/10/2020
 Thưởng:  1,000,000 VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  5,200,000 - 9,500,000 VNĐ
Hạn nộp: 31/10/2020
 Thưởng:  500,000 VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  7,550,000 - 9,850,000 VNĐ
Hạn nộp: 31/10/2020
 Thưởng:  0 VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
Hạn nộp: 30/11/2020
 Thưởng:  0 VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
Hạn nộp: 31/10/2020
 Thưởng:  0 VNĐ
Nơi làm việc:  Long An, Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
Hạn nộp: 25/10/2020
 Thưởng:  0 VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
Hạn nộp: 19/11/2020
 Thưởng:  0 VNĐ