Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Người tìm việc  /  Kết quả tìm việc làm

Tìm việc làm: Nhân Sự (428)

SIÊU THỊ BIG C NHẬN NAM NỮ BÁN THỜI GIAN LÀM THÊM 4 TIẾNG/NGÀY

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 23/04/2020
 Lương:  16,000,000 - 17,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

NAM NỮ THỜI VỤ TRONG HT SIÊU THỊ BIG C 300/NGÀY LƯƠNG TUẦN

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 23/04/2020
 Lương:  17,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

NHÂN VIÊN TRỰC QUẦY BÁN THỜI GIAN THEO CA SIÊU THI BIG C

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 26/03/2020
 Lương:  14,500,000 - 16,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,400,000 VNĐ

SINH VIÊN BÁN THỜI GIAN THEO CA SIÊU THỊ BIG C KV TPHCM

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 26/03/2020
 Lương:  15,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,400,000 VNĐ

SIÊU THỊ BIG C NAM NỮ PAR TIME - FULLTIME TRỰC QUẦY BÁN HÀNG

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 26/03/2020
 Lương:  16,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,400,000 VNĐ

SIÊU THỊ BIG C TRỰC QUẦY DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG NHẬN VIỆC NGAY

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 26/03/2020
 Lương:  16,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,400,000 VNĐ

NHÂN SỰ NAM NỮ TRỰC QUẦY BÁN HÀNG,THU NGÂN,KIỂM HÀNG SIÊU THỊ BIG C

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 26/03/2020
 Lương:  16,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,400,000 VNĐ

SIÊU THỊ BIG C NAM NỮ TRỰC QUẦY BÁN HANG THU NGÂN

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 17/06/2020
 Lương:  17,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Thưởng:  5,000,000 VNĐ

HT SIÊU THI BIG C NAM NỮ SINH VIÊN LÀM THÊM XOAY CA LỊCH HỌC

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 17/06/2020
 Lương:  16,000,000 - 16,500,000 VNĐ
 Thưởng:  5,000,000 VNĐ

NAM NỮ TRỰC QUẦY HT SIÊU THỊ BIG C NHẬN PART TIME - FULLTIME

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 17/06/2020
 Lương:  16,000,000 - 19,000,000 VNĐ
 Thưởng:  5,000,000 VNĐ