Việc làm  /  Tìm việc làm: B2 05/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 6 tin tuyển dụng việc làm kỹ năng B2

Tìm việc làm 05/2022 với kỹ năng B2 

  TPHCM
  7-10 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
10
  • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  10-30 triệu VNĐ
 29/05/2022
 5 triệu VNĐ
12
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 2 điểm

Tổng điểm: 12 điểm

Xem cách tính điểm
  10-15 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
11
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm
  30-60 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
10
  • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  8-12.5 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
10
  • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  3-5 triệu VNĐ
 29/05/2022
 1 triệu VNĐ
17
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 7 điểm

Tổng điểm: 17 điểm

Xem cách tính điểm