Việc làm / Tìm Việc Làm / Kết quả tìm việc làm

ViecOi có 6074 việc làm Bán Hàng/ Kinh Doanh

Accountant- Furniture Retailer.

 Lương:  45,000,000 - 57,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Accountant- Furniture Retailer.

 Lương:  45,000,000 - 57,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Nhân viên kinh doanh BĐS

 Lương:  10,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Thưởng:  100,000 VNĐ

Bán hàng

 Lương:  5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Nhân viên kinh doanh

 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  500,000 VNĐ

Nhân viên thiết kế

 Lương:  6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Công ty tuyểnLàm việc part time 2-3h/ng, thu nhập ổn định 7-9tr/tháng uy tín

 Lương:  7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  300,000 VNĐ

Nhân viên mua hàng vật tư

 Lương:  6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Nhân viên kinh doanh

 Lương:  5,000,000 - 300,000,000 VNĐ
 Thưởng:  5,000,000 VNĐ

Nhân viên phát triển thị trường

 Lương:  4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Thưởng:  100,000 VNĐ