Việc làm  /  Tìm việc làm: Biên Tập Viên 05/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 24 tin tuyển dụng việc làm từ khóa Biên Tập Viên

Tìm việc làm 05/2022 với từ khóa Biên Tập Viên 

  7-10 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
17
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 7 điểm

Tổng điểm: 17 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  10-12 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
88
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 78 điểm

Tổng điểm: 88 điểm

Xem cách tính điểm
  8-12 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
30
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 20 điểm

Tổng điểm: 30 điểm

Xem cách tính điểm
  7-15 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
31
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 21 điểm

Tổng điểm: 31 điểm

Xem cách tính điểm
  8-15 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
30
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 20 điểm

Tổng điểm: 30 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  8-12 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
57
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 47 điểm

Tổng điểm: 57 điểm

Xem cách tính điểm
  200-300 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  200-300 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  12-15 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
34
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 24 điểm

Tổng điểm: 34 điểm

Xem cách tính điểm
  8-12 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm