<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: Node.js tại TP HCM

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 208 tin tuyển dụng việc làm kỹ năng Node.js tại TP HCM

Kết quả tìm việc làm tại TP HCM  với kỹ năng Node.js 

Nhân viên lập trình Web

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  15-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  15-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/11/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
10
  • Đăng việc làm: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

FULLSTACK MOBILE DEVELOPER

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  20-30 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  20-30 triệu VNĐ
Hạn nộp: 12/11/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
10
  • Đăng việc làm: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

FULLSTACK DEVELOPER (NODEJS/REACTJS)

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  69-93 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  69-93 triệu VNĐ
Hạn nộp: 12/11/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
10
  • Đăng việc làm: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

FULLSTACK DEVELOPER (BLOCKCHAIN SYSTEMS)

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  69-93 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  69-93 triệu VNĐ
Hạn nộp: 12/11/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
10
  • Đăng việc làm: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Back-end Developer(Ruby on rails_2slots)

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  40-70 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  40-70 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/11/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
10
  • Đăng việc làm: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Front-end Developer (2slots)

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  40-70 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  40-70 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/11/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
10
  • Đăng việc làm: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Fullstack Developer (NodeJS/ ReactJS)

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  60-80 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  60-80 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/11/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
10
  • Đăng việc làm: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Back-end Developer(Ruby on rails_2slots)

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  40-70 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  40-70 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/10/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
10
  • Đăng việc làm: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Front-end Developer (2slots)

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  40-60 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  40-60 triệu VNĐ
Hạn nộp: 26/10/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
10
  • Đăng việc làm: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Full stack Developer (Nodejs/React/Vuejs)

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  28-37 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  28-37 triệu VNĐ
Hạn nộp: 26/10/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
10
  • Đăng việc làm: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm