<h1 style="display:none"></h1>
Việc Ơi IT Client

Nhà tuyển dụng Việc Ơi IT Client

Đã xác thực

  • Xếp hạng công ty: Top 2
    • Xếp hạng việc làm: 9007 điểm

    Tổng điểm: 9007 điểm

    Xem cách tính điểm

TP HCM
Trụ sở
giới thiệu
20 - 99
Quy mô
  tuyển dụng
100% vốn nước ngoài
loại hình
 đánh giá
 Việc làm  /  Tìm việc làm /  Nhà tuyển dụng Việc Ơi IT Client

Giới thiệu

Việc Ơi IT Client là công ty "100% vốn nước ngoài" có quy mô "20 - 99" tại khu vực "TP HCM"
Việc Ơi IT Client đang tuyển dụng 914 công việc như "BRSE", "BRSE"...

Từ khoá

Kỹ năng

Quyền lợi

Hình ảnh nhà tuyển dụng

Chia sẻ công ty này

Link của nhà tuyển dụng

Thông tin liên hệ

Ngoc Anh
10D Nguyen Thi Minh Khai, Dakao
TP HCM
20 - 99
100% vốn nước ngoài

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây

4 (1 đánh giá)
1 đánh giá

 Việc Ơi IT Client đang tuyển dụng vị trí:

BRSE

Đà Nẵng
30-46 triệu VNĐ
15/10/2021
Thỏa thuận

BRSE

Hà Nội
30-69 triệu VNĐ
15/10/2021
Thỏa thuận

BRSE KỸ SƯ CẦU NỐI

TP HCM
58-69 triệu VNĐ
15/10/2021
Thỏa thuận

CHIEF TECHNOLOGY OFFICER

TP HCM
100-100 triệu VNĐ
15/10/2021
Thỏa thuận

DATA ENGINEER

TP HCM
30-45 triệu VNĐ
15/10/2021
Thỏa thuận

FPGA DEVELOPER

TP HCM
20-50 triệu VNĐ
15/10/2021
Thỏa thuận

FRONT END WEB DEVELOPER

TP HCM
40-40 triệu VNĐ
15/10/2021
Thỏa thuận

FULL STACK (JAVA)

Đà Nẵng, TP HCM
69-81 triệu VNĐ
15/10/2021
Thỏa thuận

GOLANG DEVELOPER

TP HCM
27-46 triệu VNĐ
15/10/2021
Thỏa thuận

RUBY ON RAILS DEVELOPER

TP HCM
27-46 triệu VNĐ
15/10/2021
Thỏa thuận

MOBILE DEVELOPER

TP HCM
25-55 triệu VNĐ
15/10/2021
Thỏa thuận

ANDROID DEV (KOTLIN)

TP HCM
34-58 triệu VNĐ
15/10/2021
Thỏa thuận

AUTOMATION TESTER

TP HCM
23-23 triệu VNĐ
15/10/2021
Thỏa thuận

BACK END DEVELOPER (RUBY ON RAILS)

TP HCM
46-93 triệu VNĐ
15/10/2021
Thỏa thuận

BACKEND DEVELOPER

TP HCM
34-58 triệu VNĐ
15/10/2021
Thỏa thuận

BLOCKCHAIN ENGINEER

TP HCM
69-69 triệu VNĐ
15/10/2021
Thỏa thuận

SENIOR RUBY ON RAILS DEVELOPER

Hà Nội
50-100 triệu VNĐ
15/10/2021
Thỏa thuận
Xem tất cả