Việc làm / Tìm Việc Làm / Kết quả tìm việc làm

Việc làm: It (183)

Marketing and Sales intern thu nhaapj 10-15tr/ tháng

 Lương:  1,000,000 - 1,500,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

CHUYÊN VIÊN IT THU NHẬP 8-10TR/ THÁNG

 Lương:  8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Nhân viên kỹ thuật IT

 Lương:  5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,000,000 VNĐ

Biên Phiên Dịch IT Tiếng Nhật ~ Quận 1

 Lương:  400 - 600 USD
 Thưởng:  500,000 VNĐ

Phiên Dịch IT Nhật

 Lương:  8,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Nhân viên IT tại Hà Nội (có tuyển sinh viên mới tốt nghiệp) thu nhạp 4-7 triệu/ tháng

 Lương:  4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Thực Tập Triển Khai Hệ Thống thu nhập 3-5tr/ tháng

 Lương:  3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Software Team Leader

 Lương:  18,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

THỰC TẬP SEO

 Lương:  500,000 - 1,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

IT PHẦN CỨNG thu nhập cao 5-10tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Lương:  5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng