Việc làm It (176)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
8 NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT N4 - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

8 NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT N4 - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/01/2018
 : 31/01/2018
 Lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Kiểm thử viên (Trung cấp) thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

Kiểm thử viên (Trung cấp) thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/01/2018
 : 31/01/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Kỹ sư IT thu nhập cao 8-12tr/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

Kỹ sư IT thu nhập cao 8-12tr/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Bưu chính viễn thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/01/2018
 : 30/01/2018
 Lương 8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Front - End JavaScript/ Angular thu nhập 1300-1400 USD làm tại TPHCM

Front - End JavaScript/ Angular thu nhập 1300-1400 USD làm tại TPHCM

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/01/2018
 : 29/01/2018
 Lương 1,300 - 1,400 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   1,300 - 1,400 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[HN] NHÂN VIÊN ĐÀO TẠO THU NHẬP HẤP DẪN THU NHẬP CAO 7-10TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

[HN] NHÂN VIÊN ĐÀO TẠO THU NHẬP HẤP DẪN THU NHẬP CAO 7-10TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
23/01/2018
 : 23/01/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN LẬP TRÌNH VIÊN ANDROID THU NHẬP CAO 10-25TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI

TUYỂN LẬP TRÌNH VIÊN ANDROID THU NHẬP CAO 10-25TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
23/01/2018
 : 23/01/2018
 Lương 10,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Lập trình GIS thu nhập cao 15-20tr/ tháng làm việc tại

Lập trình GIS thu nhập cao 15-20tr/ tháng làm việc tại

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
19/02/2018
 : 19/02/2018
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên IT thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại Hải Phòng

Nhân viên IT thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại Hải Phòng

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/01/2018
 : 22/01/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
CHUYÊN VIÊN IT THU NHẬP 8-10TR/ THÁNG

CHUYÊN VIÊN IT THU NHẬP 8-10TR/ THÁNG

 Công ty: 
 : IT - Phần cứng / Mạng Máy Tính
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/01/2018
 : 22/01/2018
 Lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[HN] NHÂN VIÊN TƯ VẤN TRIỂN KHAI PHẦN MỀM THU NHẬP 6 - 10 TRIỆU ĐỒNG

[HN] NHÂN VIÊN TƯ VẤN TRIỂN KHAI PHẦN MỀM THU NHẬP 6 - 10 TRIỆU ĐỒNG

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/01/2018
 : 31/01/2018
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm