Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Người tìm việc  /  Kết quả tìm việc làm

Tìm việc làm: Thông Dịch Viên (14)

[KCN AMATA] THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT N1 - 25M GROSS

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Đồng Nai
Hạn nộp: 31/01/2020
 Lương:  20,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Thông dịch viên tiếng Nhật - Lương thỏa thuận - Quận 1

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 27/09/2019
 Lương:  15,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT - THÔNG DỊCH VIÊN

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Bà Rịa - Vũng Tàu
Hạn nộp: 18/09/2019
 Lương:  12,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT - LÀM VIỆC TẠI ĐỒNG NAI

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Đồng Nai
Hạn nộp: 07/09/2019
 Lương:  12,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT - LÀM VIỆC TẠI BÌNH DƯƠNG - CÓ XE ĐƯA ĐÓN

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Bình Dương
Hạn nộp: 31/08/2019
 Lương:  10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT N3 - LÀM VIỆC TẠI ĐỒNG NAI

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Đồng Nai
Hạn nộp: 31/08/2019
 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH - LÀM VIỆC TẠI BÌNH ĐỊNH

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Bình Định
Hạn nộp: 31/08/2019
 Lương:  10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Thông dịch viên IT

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Hà Nội
Hạn nộp: 05/08/2019
 Lương:  19,000,000 - 23,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Thông dịch viên tiếng Nhật

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 04/08/2019
 Lương:  14,000,000 - 23,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Phiên dịch truyền đạt thông tin Web- Lương cao và đãi ngộ hấp dẫn

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 30/08/2019
 Lương:  11,000,000 - 23,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ