Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Người tìm việc  /  Kết quả tìm việc làm

Tìm việc làm: Account Executive (67)

Nhân viên Lập kế hoạch tại TPHCM

Công ty: Công Ty TNHH Kndi
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2020
 Lương:  6,700,000 - 7,809,000 VNĐ
 Thưởng:  3,500,000 VNĐ

Nhân viên đóng hàng xuất hàng kho

Công ty: Công Ty TNHH Kndi
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 27/11/2020
 Lương:  7,600,000 - 8,000,000 VNĐ
 Thưởng:  3,500,000 VNĐ

Nhân viên Kiểm tra kho QC

Công ty: Công Ty TNHH Kndi
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 10/10/2020
 Lương:  7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Thưởng:  3,500,000 VNĐ

Nhân viên kế toán kho

Công ty: Công Ty TNHH Kndi
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 01/08/2020
 Lương:  6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Thưởng:  3,500,000 VNĐ

Sale and project Coordinator

Công ty: Công Ty TNHH Kndi
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 11/09/2020
 Lương:  7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Thưởng:  3,500,000 VNĐ

Fresher Reactjs developer

Nơi làm việc:  Hà Nội
Hạn nộp: 30/04/2020
 Lương:  2,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

KẾ TOÁN TÔNG HỢP CÓ KINH NGHIỆM MẢNG THUẾ

Nơi làm việc:  Hà Nội
Hạn nộp: 31/03/2020
 Lương:  7,000 - 10,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Trợ lý Giám đốc

Nơi làm việc:  Đồng Nai
Hạn nộp: 19/04/2020
 Lương:  6,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Nhân viên kiểm soát tài chính

Công ty: Hải Vương Group
Nơi làm việc:  Khánh Hòa
Hạn nộp: 31/03/2020
 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Nhân viên Marketing

Nơi làm việc:  Đà Nẵng
Hạn nộp: 30/03/2020
 Lương:  3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ