Việc làm  /  Tìm việc làm: MES 05/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 1 tin tuyển dụng việc làm kỹ năng MES

Tìm việc làm 05/2022 với kỹ năng MES 

Kỹ sư dự toán

  TPHCM
  15-20 triệu VNĐ
  TPHCM
  15-20 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
15
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 5 điểm

Tổng điểm: 15 điểm

Xem cách tính điểm