Việc làm Thợ điện (32)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Thợ điện thu nhập 4-6 triệu/ tháng làm việc tại Bình Thuận

Thợ điện thu nhập 4-6 triệu/ tháng làm việc tại Bình Thuận

 Công ty: 
 : Bảo trì / Sửa chữa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển thợ điện công nghiệp thu nhập 6-8 triệu/ tháng làm việc tại Hưng Yên

Tuyển thợ điện công nghiệp thu nhập 6-8 triệu/ tháng làm việc tại Hưng Yên

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
THỢ LẮP RÁP thu nhập cao 7-9 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

THỢ LẮP RÁP thu nhập cao 7-9 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Tuyển thợ điện công nghiệp thu nhập 6-8 triệu/ tháng làm việc tại Hưng Yên

Tuyển thợ điện công nghiệp thu nhập 6-8 triệu/ tháng làm việc tại Hưng Yên

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển thợ điện nước thu nhập 7-12 triệu/ tháng, làm việc tại HÀ NỘI

Tuyển thợ điện nước thu nhập 7-12 triệu/ tháng, làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Thợ phụ điện thu nhập cao, không yêu cầu kinh nghiệm, làm việc tại Hà Nội

Thợ phụ điện thu nhập cao, không yêu cầu kinh nghiệm, làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Nhân Viên Bảo Trì Điện Nước Cơ Sở Massage - Matxa

Tuyển Nhân Viên Bảo Trì Điện Nước Cơ Sở Massage - Matxa

 Công ty: 
 : Bảo trì / Sửa chữa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/08/2017
 : 15/08/2017
 Lương 5,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tổ nhận khoán làm điện nước thu nhập 7-10 triệu/tháng, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc

Tổ nhận khoán làm điện nước thu nhập 7-10 triệu/tháng, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN THỢ ĐIỆN LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN, KỸ THUẬT  LƯƠNG 5-10 TRIỆU/THÁNG

TUYỂN THỢ ĐIỆN LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN, KỸ THUẬT LƯƠNG 5-10 TRIỆU/THÁNG

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Thợ điện nước lương 5-7 triệu, không yêu cầu học vấn,ưu tiên có kinh nghiệm 1-2 năm

Thợ điện nước lương 5-7 triệu, không yêu cầu học vấn,ưu tiên có kinh nghiệm 1-2 năm

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất