Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Người tìm việc  /  Kết quả tìm việc làm

Tìm việc làm: Kiểm Toán (5)

Kiểm soát viên

Nơi làm việc:  Hải Phòng
Hạn nộp: 29/02/2020
 Lương:  10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

thu ngân bán hàng ca tối ca đêm 4,5,6,7 tiếng

Công ty: Song Long
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 31/12/2019
 Lương:  6,789,000 - 14,567,900 VNĐ
 Thưởng:  3,500,000 VNĐ

Admin

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 20/10/2019
 Lương:  10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

INTERNAL AUDIT STAFF LƯƠNG CẠNH TRANH

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Hà Nam
Hạn nộp: 31/08/2019
 Lương:  9,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Nhân viên kiểm soát sản xuất

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 31/05/2019
 Lương:  7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ