Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Tìm việc làm: IT phần mềm 01/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 969 tin tuyển dụng việc làm từ khóa IT phần mềm

Tìm việc làm 01/2022 với từ khóa IT phần mềm 

[Quận 1/HCM] Manual Tester (Junior/Leader)

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  13-35 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  13-35 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

IT

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  7-11 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  7-11 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
16
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 6 điểm

Tổng điểm: 16 điểm

Xem cách tính điểm

[Khu CN cao Q9/HCM] SAP ERP Coordinator tiếng Anh_15M Gross

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  12-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  12-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
51
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 51 điểm

Xem cách tính điểm

Lập trình viên PHP

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  30-50 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  30-50 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  8-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
31
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 21 điểm

Tổng điểm: 31 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên lập trình viên PHP

Công ty: Công ty VNS
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  10-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  10-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
30
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 20 điểm

Tổng điểm: 30 điểm

Xem cách tính điểm

[Quận 1/HCM] TypeScript Engineer (Frontend)_Upto 1100$ Gross

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  20-26 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  20-26 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
58
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 8 điểm

Tổng điểm: 58 điểm

Xem cách tính điểm

MID IOS DEV (REMOTE FULLTIME)

Công ty: QT Group13
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  20-40 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  20-40 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: 5 triệu VNĐ
11
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  11-14 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
73
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 23 điểm

Tổng điểm: 73 điểm

Xem cách tính điểm

Software Engineer (All level)

Công ty: Nashtech
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  15-100 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  15-100 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 47 điểm

Tổng điểm: 57 điểm

Xem cách tính điểm