Việc làm  /  Tìm việc làm: Chuyên Viên Quan Hệ 06/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 7 tin tuyển dụng việc làm từ khóa Chuyên Viên Quan Hệ

Tìm việc làm 06/2022 với từ khóa Chuyên Viên Quan Hệ 

  TPHCM
  14-16 triệu VNĐ
 28/06/2022
 Không tiền thưởng
67
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 57 điểm

Tổng điểm: 67 điểm

Xem cách tính điểm
  12-20 triệu VNĐ
 28/06/2022
 Không tiền thưởng
10
  • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  6-8 triệu VNĐ
 28/06/2022
 3.5 triệu VNĐ
10
  • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  5-8 triệu VNĐ
 31/12/2022
 Không tiền thưởng
11
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  10-12 triệu VNĐ
 28/06/2022
 5 triệu VNĐ
10
  • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  27-27 triệu VNĐ
 28/06/2022
 Không tiền thưởng
10
  • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  11-15 triệu VNĐ
 28/06/2022
 Không tiền thưởng
10
  • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm