Tìm việc làm : Chăm sóc sức khỏe (54)

Hiện tại Viecoi có 54 việc làm ngành Chăm sóc sức khỏe

 Tìm việc làm Chăm sóc sức khỏe (54)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng - Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng - Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

 Công ty: 
 : Chăm sóc sức khỏe
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/06/2017
 : 15/06/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Bác Sĩ Thẩm Mỹ ( Điều Trị Và Chăm Sóc Da) - Lương Cao Cạnh Tranh

Bác Sĩ Thẩm Mỹ ( Điều Trị Và Chăm Sóc Da) - Lương Cao Cạnh Tranh

 Công ty: 
 : Chăm sóc sức khỏe
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 15,000,000 - 40,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
15,000,000 - 40,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Trình Dược Viên OTC - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Trình Dược Viên OTC - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Chăm sóc sức khỏe
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/06/2017
 : 10/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân Viên Văn Phòng ( Ưu Tiên Ứng Viên Có Kinh Nghiệm)

Nhân Viên Văn Phòng ( Ưu Tiên Ứng Viên Có Kinh Nghiệm)

 Công ty: 
 : Chăm sóc sức khỏe
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
NHÂN VIÊN GIAO HÀNG - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

NHÂN VIÊN GIAO HÀNG - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

 Công ty: 
 : Chăm sóc sức khỏe
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
09/06/2017
 : 09/06/2017
 Lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương
6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
200,000 VNĐ
TNHH KHÁNH AN

TNHH KHÁNH AN

 Công ty: 
 : Chăm sóc sức khỏe
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

 Công ty: 
 : Chăm sóc sức khỏe
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/05/2017
 : 15/05/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Điều Dưỡng Phụ Mổ - Phụ Bác Sĩ Trong Phòng Mổ

Điều Dưỡng Phụ Mổ - Phụ Bác Sĩ Trong Phòng Mổ

 Công ty: 
 : Chăm sóc sức khỏe
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/04/2017
 : 30/04/2017
 Lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nữ Hộ Sung Trung Học Làm Việc Tại Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Sài Gòn

Nữ Hộ Sung Trung Học Làm Việc Tại Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Sài Gòn

 Công ty: 
 : Chăm sóc sức khỏe
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Bác sĩ Nhi khoa Làm Việc Tại Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Sài Gòn

Bác sĩ Nhi khoa Làm Việc Tại Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Sài Gòn

 Công ty: 
 : Chăm sóc sức khỏe
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất