Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Người tìm việc  /  Kết quả tìm việc làm

Tìm việc làm: Block Chain (7)

Secured Transaction Associate

Nơi làm việc:  Khác
Hạn nộp: 31/03/2020
 Lương:  12,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

Blockchain

Công ty: Công ty CP Chainos
Nơi làm việc:  Hà Nội
Hạn nộp: 31/12/2019
 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Nhân viên

Công ty: cheatcoin
Nơi làm việc:  Thanh Hóa
Hạn nộp: 14/09/2019
 Lương:  6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,000,000 VNĐ

LẬP TRÌNH VIÊN BLOCKCHAIN - TIẾNG ANH - THU NHẬP LÊN ĐẾN 2000USD

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 11/08/2019
 Lương:  1,000 - 2,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

[HCM] LẬP TRÌNH VIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG BLOCKCHAIN

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 10/08/2019
 Lương:  17,000,000 - 23,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN - GROSS 1500USD

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 10/08/2019
 Lương:  23,000,000 - 33,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

[HCM] LẬP TRÌNH VIÊN PHP - LƯƠNG 18MIL

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 10/08/2019
 Lương:  12,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ