Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công ty TNHH Thời Trang LOLEM  /  Việc làm công ty: Công ty TNHH Thời Trang LOLEM (2)
Việc tại nhà:

Công ty TNHH Thời Trang LOLEM đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại Đà Nẵng

Thời Trang Lolem đang tuyển dụng 2 việc làm tại Đà Nẵng. Bạn có thể tìm việc làm Thời Trang Lolem theo nhiều điều kiện như Dịch vụ khách hàng, Account Manager, Chăm Sóc Khách Hàng, Bán Hàng, Trách Nhiệm, Quan hệ khách hàng
Đà Nẵng
100 - 499 người
Cá nhân
  5-10 triệu VNĐ
 09/10/2022
  15-20 triệu VNĐ
 09/10/2022