Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: Chế độ Thưởng

Kết quả tìm kiếm  Xóa điều kiện tìm     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 8335 tin tuyển dụng việc làm quyền lợi được hưởng Chế độ Thưởng

Kết quả tìm việc làm với quyền lợi được hưởng Chế độ Thưởng 

Nhân viên Marketing Digital

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2021
 Tiền thưởng: 1 triệu VNĐ
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Nơi làm việc:  Thừa Thiên Huế
 Lương:  30-100 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Thừa Thiên Huế
 Lương:  30-100 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên KD

Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 10/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên IT

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 10/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  23-46 triệu VNĐ
Hạn nộp: 25/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Sale Thị Trường

Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  8-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  8-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 10/12/2021
 Tiền thưởng: 3.5 triệu VNĐ
20
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 10 điểm

Tổng điểm: 20 điểm

Xem cách tính điểm

NV SALES

Công ty: Công ty CP
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  8-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  8-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 10/12/2021
 Tiền thưởng: 1.4 triệu VNĐ
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách hàng

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  6 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  6 triệu VNĐ
Hạn nộp: 10/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Web Designer 1200USDgross

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  16-27 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  16-27 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/01/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Lập Trình Viên Làm Việc Từ Xa

Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  20-50 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  20-50 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
12
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 2 điểm

Tổng điểm: 12 điểm

Xem cách tính điểm