<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: Chế độ Thưởng

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 4718 tin tuyển dụng việc làm quyền lợi Chế độ Thưởng

Kết quả tìm việc làm với quyền lợi Chế độ Thưởng 

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  2-3 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/06/2021
 Thưởng: 1.4 triệu VNĐ
Top 1 140
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 116 điểm
 • Xếp lịch phỏng vấn: 14 điểm

Tổng điểm: 140 điểm

Xem cách tính điểm

CTV Nhập liệu tại nhà

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  2-4 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  2-4 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/06/2021
 Thưởng: 500 ngàn VNĐ
Top 2 115
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 91 điểm
 • Xếp lịch phỏng vấn: 14 điểm

Tổng điểm: 115 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  1-6 triệu VNĐ
Hạn nộp: 20/04/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
Top 3 93
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 53 điểm
 • Xếp lịch phỏng vấn: 30 điểm

Tổng điểm: 93 điểm

Xem cách tính điểm

Chuyên viên Tổ chức Sự kiện (Đà Nẵng)

Công ty: TẬP ĐOÀN FPT
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  7-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  7-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 20/04/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
Top 4 68
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 58 điểm

Tổng điểm: 68 điểm

Xem cách tính điểm

TƯ VẤN BÁN HÀNG

Nơi làm việc:  Đắk Lắk
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đắk Lắk
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 20/04/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
Top 5 67
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 57 điểm

Tổng điểm: 67 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên nhập dữ liệu

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 20/04/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
Top 6 66
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 56 điểm

Tổng điểm: 66 điểm

Xem cách tính điểm

FASHION STYLIST

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 20/04/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
Top 7 62
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 52 điểm

Tổng điểm: 62 điểm

Xem cách tính điểm

Quản đốc phân xưởng không yêu cầu học vấn

Công ty: Công ty CP Qhome
Nơi làm việc:  Thái Nguyên
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Thái Nguyên
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 20/04/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
Top 8 62
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 52 điểm

Tổng điểm: 62 điểm

Xem cách tính điểm

Cộng tác viên Tuyển Dụng (Part-time/ Làm tại nhà)

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  5-7 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  5-7 triệu VNĐ
Hạn nộp: 20/04/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
Top 9 58
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 34 điểm
 • Xếp lịch phỏng vấn: 14 điểm

Tổng điểm: 58 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Bến Tre
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/04/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
Top 10 52
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 42 điểm

Tổng điểm: 52 điểm

Xem cách tính điểm