Việc làm / Tìm Việc Làm / Kết quả tìm việc làm

Việc làm: Quận 9 (27)

Kỹ Sư Bảo Trì Điện Công Nghiệp thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại Quận 9

 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

KỸ SƯ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ ( làm việc tại khu CNC- Tp.HCM)

 Lương:  7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  100,000 VNĐ

TUYỂN KỸ SƯ CƠ KHÍ, CƠ – ĐIỆN TỬ ( làm việc tại khu CNC TP.HCM), thu nhập 7-15 triệu

 Lương:  7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

GIÁM ĐỐC THIẾT KẾ THU NHẬP CAO 15-35TR/ THÁNG LÀM TẠI TPHCM

 Lương:  15,000,000 - 35,000,000 VNĐ
 Thưởng:  300,000 VNĐ

NHÂN VIÊN BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

 Lương:  8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Trưởng Phòng Thu Mua (làm việc tại Khu CNC -TP.HCM) THU NHẬP CAO 15-25 TRIỆU/ THÁNG

 Lương:  15,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

KỸ SƯ TƯ ĐỘNG HÓA (làm việc Khu CNC TP.HCM) thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng

 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

NHÂN VIÊN QA CÔNG TY NHẬT - QUẬN 9

 Lương:  9,000,000 - 11,000,000 VNĐ
 Thưởng:  300,000 VNĐ

Nhân viên kế hoạch sản xuất biết tiếng Nhật - quận 9

 Lương:  8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  200,000 VNĐ

Nhân viên hệ thống phần mềm công ty Nhật - quận 9

 Lương:  10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  500,000 VNĐ