Việc làm Quận 9 (28)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Kỹ Sư Bảo Trì Điện Công Nghiệp thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại Quận 9

Kỹ Sư Bảo Trì Điện Công Nghiệp thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại Quận 9

 Công ty: 
 : Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/01/2018
 : 30/01/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
KỸ SƯ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ ( làm việc tại khu CNC- Tp.HCM)

KỸ SƯ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ ( làm việc tại khu CNC- Tp.HCM)

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
11/01/2018
 : 11/01/2018
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
 TUYỂN KỸ SƯ CƠ KHÍ, CƠ – ĐIỆN TỬ ( làm việc tại khu CNC TP.HCM), thu nhập 7-15 triệu

TUYỂN KỸ SƯ CƠ KHÍ, CƠ – ĐIỆN TỬ ( làm việc tại khu CNC TP.HCM), thu nhập 7-15 triệu

 Công ty: 
 : Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/01/2018
 : 24/01/2018
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
GIÁM ĐỐC THIẾT KẾ THU NHẬP CAO 15-35TR/ THÁNG LÀM TẠI TPHCM

GIÁM ĐỐC THIẾT KẾ THU NHẬP CAO 15-35TR/ THÁNG LÀM TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/12/2017
 : 20/12/2017
 Lương 15,000,000 - 35,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   15,000,000 - 35,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
 NHÂN VIÊN BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

NHÂN VIÊN BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/12/2017
 : 30/12/2017
 Lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trưởng Phòng Thu Mua (làm việc tại Khu CNC -TP.HCM) THU NHẬP CAO 15-25 TRIỆU/ THÁNG

Trưởng Phòng Thu Mua (làm việc tại Khu CNC -TP.HCM) THU NHẬP CAO 15-25 TRIỆU/ THÁNG

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/12/2017
 : 30/12/2017
 Lương 15,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
KỸ SƯ TƯ ĐỘNG HÓA (làm việc Khu CNC TP.HCM) thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng

KỸ SƯ TƯ ĐỘNG HÓA (làm việc Khu CNC TP.HCM) thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/12/2017
 : 30/12/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN QA CÔNG TY NHẬT - QUẬN 9

NHÂN VIÊN QA CÔNG TY NHẬT - QUẬN 9

 Công ty: 
 : Quản lý chất lượng (QA/QC)
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 9,000,000 - 11,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   9,000,000 - 11,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Nhân viên kế hoạch sản xuất biết tiếng Nhật - quận 9

Nhân viên kế hoạch sản xuất biết tiếng Nhật - quận 9

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
 Nhân viên hệ thống phần mềm công ty Nhật - quận 9

Nhân viên hệ thống phần mềm công ty Nhật - quận 9

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ

 Tìm kiếm