Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Người tìm việc  /  Kết quả tìm việc làm

Tìm việc làm: Nhân Sự (428)

BÁN THỜI GIAN LÀM THÊM THEO CA SIÊU THỊ BIG C KV TPHCM

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 19/06/2020
 Lương:  15,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Thưởng:  3,500,000 VNĐ

VIỆC LÀM PARTIME LÀM THÊM THEO CA SIÊU THỊ BIG C TPHCM

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 01/05/2020
 Lương:  17,000,000 - 19,000,000 VNĐ
 Thưởng:  3,500,000 VNĐ

NAM NỮ BÁN HÀNG,THU NGÂN,TRỰC QUẦY TẠI SIÊU THỊ BIG C HCM

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 11/04/2020
 Lương:  18,000,000 - 23,000,000 VNĐ
 Thưởng:  5,000,000 VNĐ

SINH VIÊN LÀM THÊM TRỰC QUẦY TRONG HT SIÊU THỊ BIG C KV TPHCM

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 14/05/2020
 Lương:  17,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Thưởng:  5,000,000 VNĐ

SIÊU THỊ BIG C NAM NỮ LÀM VIỆC KHÔNG CẦN BẰNG CẤP

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 23/04/2020
 Lương:  11,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Thưởng:  5,000,000 VNĐ

NHÂN VIÊN KHO TRONG HT SIÊU THỊ BIG C TPHCM

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 01/05/2020
 Lương:  17,000,000 - 19,000,000 VNĐ
 Thưởng:  5,000,000 VNĐ

NHÂN VIÊN GIỮ ĐỒ HƯỚNG DẪN KHÁCH TRONG HT SIÊU THỊ BIG C

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 08/05/2020
 Lương:  18,000,000 - 19,000,000 VNĐ
 Thưởng:  5,000,000 VNĐ

NHÂN VIÊN THỜI VỤ TẾT CUỐI NĂM 2019 BÁN THỜI GIAN SIÊU THỊ BIG C KV TPHCM

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 08/05/2020
 Lương:  26,000,000 - 28,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

SINH VIÊN LÀM THÊM BÁN THỜI GIAN THEO CA SIÊU THỊ BIG C TPHCM

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/04/2020
 Lương:  15,000,000 - 19,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

HỆ THỐNG SIÊU THỊ BIG C NAM NỮ LÀM VIỆC KHÔNG YÊU CẦU BẰNG CẤP

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/05/2020
 Lương:  11,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ