<h1 style="display:none"></h1>
Xenia Tech Co Ltd

Nhà tuyển dụng Xenia Tech Co Ltd

Đã xác thực

  • Xếp hạng công ty: Top 492
    • Đăng giấy phép kinh doanh: 15 điểm
    • Xếp hạng việc làm: 56 điểm

    Tổng điểm: 71 điểm

    Xem cách tính điểm

Đà Nẵng
Trụ sở
giới thiệu
20 - 99
Quy mô
  tuyển dụng
Trách nhiệm hữu hạn
loại hình
 đánh giá
 Việc làm  /  Tìm việc làm /  Nhà tuyển dụng Xenia Tech Co Ltd

Giới thiệu

Founded in 2017, Xenia Tech is a software development company who specializes in great products together with excellent customer service. Xenia Tech is based in Da Nang and Ho Chi Minh City where our development team is situated and in order to service our international clients we have an office in London, UK as well.

Từ khoá

Kỹ năng

Quyền lợi

Hình ảnh nhà tuyển dụng

Chia sẻ công ty này

Link của nhà tuyển dụng

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.

Thông tin liên hệ

Thúy
xenia tech co ltd
Đà Nẵng
20 - 99
Trách nhiệm hữu hạn

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây

0 (0 đánh giá)

 Xenia Tech Co Ltd đang tuyển dụng vị trí:

Product Manager (kinh nghiệm Ecommerce)

Đà Nẵng, TP HCM
50-70 triệu VNĐ
30/06/2021
Thỏa thuận

Senior WordPress & ReactJs Developer

Đà Nẵng, TP HCM
40 triệu VNĐ
30/06/2021
Thỏa thuận

Senior Front End Developer

Đà Nẵng, TP HCM
30-50 triệu VNĐ
30/06/2021
Thỏa thuận
Xem tất cả