Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
Xenia Tech

Nhà tuyển dụng Xenia Tech

Chưa xác thực

Đà Nẵng
Trụ sở
giới thiệu
10 - 19
Quy mô
tuyển dụng
100% vốn nước ngoài
loại hình
đánh giá
 Việc làm  /  Tìm việc làm /  Nhà tuyển dụng Xenia Tech
 Giới thiệu: 

Xenia Tech là công ty "100% vốn nước ngoài" có quy mô "10 - 19" tại khu vực "Đà Nẵng"
Xenia Tech đang tuyển dụng 3 công việc như "Backend Developer", "Intermediate & Senior Fullstack Developer"...

 Từ khóa: 

 Kỹ năng: 

 Quyền lợi: 


 Hình ảnh nhà tuyển dụng: 

Chia sẻ công ty này

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.

Thông tin liên hệ

Thúy
34 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng
Đà Nẵng
10 - 19
100% vốn nước ngoài
 Xenia Tech đang tuyển dụng vị trí:
Đà Nẵng
13,000,000 - 23,000,000 VNĐ
30/09/2020
0 VNĐ
Đà Nẵng
15,000,000 - 50,000,000 VNĐ
30/09/2020
0 VNĐ
Đà Nẵng
13,000,000 - 23,000,000 VNĐ
30/09/2020
0 VNĐ
Xem tất cả
 đánh giá:

Viết đánh giá của bạn tại đây

0 (0 đánh giá)