<h1 style="display:none"></h1>
Tập Đoàn Tài Chính Hoa Kỳ

Nhà tuyển dụng Tập Đoàn Tài Chính Hoa Kỳ

Chưa xác thực

  • Xếp hạng công ty: Top 13843
    • Xếp hạng việc làm: 10 điểm

    Tổng điểm: 10 điểm

    Xem cách tính điểm

Quảng Ninh
Trụ sở
giới thiệu
0 - 9
Quy mô
  tuyển dụng
100% vốn nước ngoài
loại hình
 đánh giá
 Việc làm  /  Tìm việc làm /  Nhà tuyển dụng Tập Đoàn Tài Chính Hoa Kỳ

Giới thiệu

- Chubb là công ty bảo hiểm niêm yết đại chúng lớn nhất thế giới, hiện đại tại 54 quốc gia và chuyên cung cấp các sản phẩm bảo hiểm thương mại, bảo hiểm thương vong và tài sản cá nhân, bảo hiểm tại nạn cá nhân và bảo hiểm sức khoẻ bổ xung, tái bảo hiểm và bảo hiểm nhân thọ cho nhiều nhóm khách hàng đa dạng.
Công ty được biết đến với sp và dịch vụ phòng phú,mạng lưới phân phối rộng khắp, sức mạnh tài chính vượt trội, năng lực bảo hiểm xuất sắc, chuyên môn giải quyết hàng đầu và phạm vi hoạt động tại nhiều địa phương trên toàn thế giới.
Tại Việt Nam, Chubb hoạt động trong các lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ. Công ty TNHH bao hiểm chubb Việt Nam cũng cấp các sp bảo hiểm chuyên ngành và linh hoạt bảo gồm bảo hiểm tài sản, thương vong, Hàng Hải, tài chính, năng lượng và dịch vụ công ích cũng như bảo hiếm sức khoẻ và tai nạn.
Hoạt động chubb của Việt Nam được thừa hưởng kinh nghiệp toàn cầu và sự ấm hiểu địa phương. Cung cấp cho khách hàng những giải pháp bảo hiểm phù hợp nhằm giảm rủi ro

Từ khoá

Kỹ năng

Quyền lợi

Hình ảnh nhà tuyển dụng

Chia sẻ công ty này

Link của nhà tuyển dụng

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.

Thông tin liên hệ

Nguyễn Thị Ảnh
Số 1Cầu Sến Toà nhà Phúc Thanh Thanh Sơn Uông Bí
Quảng Ninh
0 - 9
100% vốn nước ngoài

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây

0 (0 đánh giá)

 Tập Đoàn Tài Chính Hoa Kỳ đang tuyển dụng vị trí:

Trợ Lý Nhân Sự

Quảng Ninh
5-7 triệu VNĐ
19/09/2021
1.4 triệu VNĐ
Xem tất cả