<h1 style="display:none"></h1>
Staarch Pte Ltd

Nhà tuyển dụng Staarch Pte Ltd

Chưa xác thực

  • Xếp hạng công ty: Top 2170
    • Xếp hạng việc làm: 29 điểm

    Tổng điểm: 29 điểm

    Xem cách tính điểm

TP HCM
Trụ sở
giới thiệu
20 - 99
Quy mô
  tuyển dụng
Cổ phần
loại hình
 đánh giá
 Việc làm  /  Tìm việc làm /  Nhà tuyển dụng Staarch Pte Ltd

Giới thiệu

Giới thiệu về Nhà Tuyển Dụng / Công ty Staarch Pte Ltd
——————-
Staarch is a multidisciplinary architecture, engineering, project and construction management firm that exists to help our developer clients compete internationally and successfully in the property marketplace, by providing the very best in engineering, architecture, hotel and residential, interior design, construction management and marketing.

Từ khoá

Kỹ năng

Quyền lợi

Hình ảnh nhà tuyển dụng

Chia sẻ công ty này

Link của nhà tuyển dụng

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.

Thông tin liên hệ

Thanh Nguyen
quận 1
TP HCM
20 - 99
Cổ phần

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây

0 (0 đánh giá)

 Staarch Pte Ltd đang tuyển dụng vị trí:

30/06/2021
Thỏa thuận
Xem tất cả