<h1 style="display:none"></h1>
DLPP Trần Thư

Nhà tuyển dụng DLPP Trần Thư

Chưa xác thực

  • Xếp hạng công ty: Top 2120
    • Xếp hạng việc làm: 19 điểm

    Tổng điểm: 19 điểm

    Xem cách tính điểm

Quảng Nam
Trụ sở
giới thiệu
0 - 9
Quy mô
  tuyển dụng
Cổ phần
loại hình
 đánh giá
 Việc làm  /  Tìm việc làm /  Nhà tuyển dụng DLPP Trần Thư

Giới thiệu

DLPP Trần Thư là công ty "Cổ phần" có quy mô "0 - 9" tại khu vực "Quảng Nam"
DLPP Trần Thư đang tuyển dụng 1 công việc như "Nhân sự hỗ trợ khách hàng"...

Từ khoá

Kỹ năng

Quyền lợi

Hình ảnh nhà tuyển dụng

Chia sẻ công ty này

Link của nhà tuyển dụng

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.

Thông tin liên hệ

Mỹ Lê
Cẩm Châu, Hội An
Quảng Nam
0 - 9
Cổ phần

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây

0 (0 đánh giá)

 DLPP Trần Thư đang tuyển dụng vị trí:

Nhân sự hỗ trợ khách hàng

Quảng Nam
6-8 triệu VNĐ
30/06/2021
Thỏa thuận
Xem tất cả