<h1 style="display:none"></h1>
đia ốc Việt Nhân

Nhà tuyển dụng đia ốc Việt Nhân

Chưa xác thực

  • Xếp hạng công ty: Top 4493
    • Xếp hạng việc làm: 12 điểm

    Tổng điểm: 12 điểm

    Xem cách tính điểm

Bắc Ninh
Trụ sở
giới thiệu
100 - 499
Quy mô
  tuyển dụng
Cổ phần
loại hình
 đánh giá
 Việc làm  /  Tìm việc làm /  Nhà tuyển dụng đia ốc Việt Nhân

Giới thiệu

môi giới BĐS

Từ khoá

Kỹ năng

Quyền lợi

Hình ảnh nhà tuyển dụng

Chia sẻ công ty này

Link của nhà tuyển dụng

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.

Thông tin liên hệ

Đỗ Đình Trọng
sh75 - Centa City - Vsip Bắc Ninh
Bắc Ninh
100 - 499
Cổ phần

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây

0 (0 đánh giá)

 đia ốc Việt Nhân đang tuyển dụng vị trí:

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Bắc Ninh
7-10 triệu VNĐ
30/07/2021
Thỏa thuận
Xem tất cả