<h1 style="display:none"></h1>
Cơ sở kd Xuân An

Nhà tuyển dụng Cơ sở kd Xuân An

Chưa xác thực

  • Xếp hạng công ty: Top 2987
    • Xếp hạng việc làm: 12 điểm

    Tổng điểm: 12 điểm

    Xem cách tính điểm

Bình Thuận
Trụ sở
giới thiệu
20 - 99
Quy mô
  tuyển dụng
Cá nhân
loại hình
 đánh giá
 Việc làm  /  Tìm việc làm /  Nhà tuyển dụng Cơ sở kd Xuân An

Giới thiệu

Cơ sở kd Xuân An là công ty "Cá nhân" có quy mô "20 - 99" tại khu vực "Bình Thuận"
Cơ sở kd Xuân An đang tuyển dụng 1 công việc như "Nhân viên bán hàng dòng sữa anpha"...

Từ khoá

Kỹ năng

Quyền lợi

Hình ảnh nhà tuyển dụng

Chia sẻ công ty này

Link của nhà tuyển dụng

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.

Thông tin liên hệ

Huy
18 trường chinh
Bình Thuận
20 - 99
Cá nhân

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây

0 (0 đánh giá)

 Cơ sở kd Xuân An đang tuyển dụng vị trí:

Nhân viên bán hàng dòng sữa anpha

Bình Thuận
8-12 triệu VNĐ
30/11/2021
1.4 triệu VNĐ
Xem tất cả