Đang xử lý

Hướng dẫn cách sử dụng "{key1}"

FAQ

Chuyên Mục - Nhà tuyển dụng

Làm cách nào để “Đẩy tin”?

- B1: Sau khi đăng nhập nhà tuyển dụng. Chọn mục “VIỆC LÀM” trên thanh tiêu đề

- B2: Chọn biểu tượng Đẩy tin ở mục “HÀNH ĐỘNG”

- B3: Xác nhận sử dụng kim cương để “Đẩy tin”

- B4: Thông báo “Đẩy tin tành công”