Đang xử lý

FAQ

Chuyên Mục - Nhà tuyển dụng

Làm cách nào để “Đẩy tin”?

Sau khi đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng: Đăng nhập

Bước 1: Chọn mục Việc làm ở thanh phía trên màn hình

Bước 2: Ở mục Hành động, nhấp vào biểu tượng Đẩy tin  của việc làm bạn muốn đẩy tin.

Bước 3: Xác nhận sử dụng 1 thẻ đăng tin hoặc 20 kim cương (trường hợp hết thẻ đăng tin) 

Bước 4: Bạn nhận được thông báo thành công là hoàn tất. Bạn có thể xem kết quả đẩy tin ở trang tìm việc làm