Việc làm theo vùng miền : Bắc Trung Bộ (144)

Tìm việc làm - Nộp hồ sơ - Nhận ngay tiền lễ

 Viecoi có 144 tin tuyển dụng việc làm được đăng tuyển theo vùng miền Bắc Trung Bộ

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển Gấp NV Lái xe tải + Phụ xe tại Thanh Hóa thu nhập cao, làm việc tại Hà Tĩnh

Tuyển Gấp NV Lái xe tải + Phụ xe tại Thanh Hóa thu nhập cao, làm việc tại Hà Tĩnh

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/08/2017
 : 22/08/2017
 Lương 7,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Tuyển giám sát bán hàng thu nhập cao 7-10 triệu/tháng, lương thưởng hấp dẫn

Tuyển giám sát bán hàng thu nhập cao 7-10 triệu/tháng, lương thưởng hấp dẫn

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/08/2017
 : 15/08/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
2,000,000 VNĐ
Tuyển nhân viên kỹ thuật sửa máy photo, nhân viên kinh doanh, Thủ quỹ kiêm thủ kho

Tuyển nhân viên kỹ thuật sửa máy photo, nhân viên kinh doanh, Thủ quỹ kiêm thủ kho

 Công ty: 
 : Nhóm ngành khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Tuyển giám sát bán hàng lương cao làm việc toàn thời gian

Tuyển giám sát bán hàng lương cao làm việc toàn thời gian

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên Bảo vệ Nhà máy Tại các tỉnh Phía Bắc

Nhân viên Bảo vệ Nhà máy Tại các tỉnh Phía Bắc

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 6,300,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
6,300,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Tuyển Gấp Lái xe + Phụ xe đi giao hàng tại Nghệ An

Tuyển Gấp Lái xe + Phụ xe đi giao hàng tại Nghệ An

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương
8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
300,000 VNĐ
Tuyển Giám đốc Miền (Khu vực Miền Trung và Tây Nguyên) lương hấp dẫn
 Lương
15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Tuyển dụng vị trí Giám sát bán hàng tại Miền Trung - Tây Nguyên
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Tuyển NV Lái Và Phụ Xe giao hàng

Tuyển NV Lái Và Phụ Xe giao hàng

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/07/2017
 : 30/07/2017
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương
7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
500,000 VNĐ

 Tìm kiếm