Việc làm {key1} tại {key2} - ViecOi.vn

 Việc làm  /  Hà Nội /  Hành chính, Thư ký /  TUYỂN DỤNG GẤP VĂN THƯ LƯU TRỮ tại Hà Nội - Trí Hùng Cộng Sự
Việc tại nhà:
 • Ms Thảo
 • 100 - 499 người
 • 60 Thái Hà, Trung Liệt, Đông Đa, Hà Nội
 • Hà Nội
Liên hệ:
Ms Thảo
Loại hình:
Trách nhiệm hữu hạn
Quy mô:
100 - 499 người
Trụ sở:
Hà Nội
Địa chỉ:
60 Thái Hà, Trung Liệt, Đông Đa, Hà Nội

Xếp hạng công ty

Xếp hạng việc làm

TUYỂN DỤNG GẤP VĂN THƯ LƯU TRỮ tại Hà Nội - Trí Hùng Cộng Sự

6,000,000 - 6,000,000 VNĐ
1,400,000 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

  - Quản lý và lưu trữ hồ sơ.
  - Xử lý hồ sơ tài liệu,bản ảnh scan giấy tờ, hồ sơ lưu của công ty.
  - Làm các công việc khác theo sắp xếp của trưởng phòng chi nhánh.
  - Khi đi phỏng vấn mang theo 1 bộ hồ sơ photo đầy đủ giấy tờ.
  10-20 triệu VNĐ
 09/10/2022
  12-18 triệu VNĐ
 09/10/2022
  7-10 triệu VNĐ
 09/10/2022
  8-12 triệu VNĐ
 09/10/2022
  7-15 triệu VNĐ
 09/10/2022