Đang xử lý

 Việc làm  /  TPHCM /  IT Phần mềm /  VIỆC LÀM IT HELPDESK EXECUTIVE tại TPHCM - Openasia

VIỆC LÀM IT HELPDESK EXECUTIVE tại TPHCM - Openasia

6,000,000 - 20,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

JOB DESCRIPTION

 • Knowledge of computer hardware, server, network/ Hiểu biết về phần cứng máy tính, server, network
 • Experience in ordering software, OS and handle problems related to office equipment/ Kinh nghiệm đặt phần mềm, OS, hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan đến thiết bị văn phòng
 • Knowledge of Networking and LAN/WAN systems (Having CCNA certification is a plus)/ Kiến thức về Networking và hệ thống mạng LAN/WAN (Có chứng chỉ CCNA là lợi thế)
 • Know how to use and configure network allocation devices such as Router, Access point, switch…/ Biết sử dụng và cấu hình các thiết bị cấp phát mạng như Router, Access point, switch…
 • Know how to use popular online meeting software such as Microsoft Team, Zoom meetings…/ Biết sử dụng các phần mềm họp online phổ biến hiện nay như Microsoft Team, Zoom meetings …
 • Check and fix errors in hardware, IT network/ Thực hiện kiểm tra khắc phục các lỗi về phần cứng, mạng CNTT
 • Catch errors like Lan/Wan, mail, basic software…/ Nắm bắt được các lỗi Lan, Wan, Mail, các phần mềm cơ bản, ...
 • Knowledge about security/ Kiến thức về bảo mật
 • Support staffs and handle errors related to computers, computer networks, software/ Hỗ trợ nhân viên và xử lý các lỗi liên quan đến máy tính, mạng máy tính, phần mềm
 • Manage the use, maintenance and replacement of damaged IT equipmen/ Quản lý việc sử dụng, bảo trì, thay thế các thiết bị CNTT bị hư hỏng
 • Operate and administrator the entire network, internal mail/ Vận hành, quản trị toàn bộ hệ thống network, mail nội bộ
 • Manage, check and fix problems with camera, computer, printer, timekeeper, phone/ Quản lý, Kiểm tra, khắc phục các vấn đề về Camera, máy tính, máy in, máy chấm công, điện thoại
 • Install software and operating system, allocate computers to employees/ Cài đặt phần mềm và hệ điều hành, cấp phát máy tính cho nhân viên

JOB REQUIREMENT

 • Positive thinking/ Suy nghĩ tích cực
 • Proactive/ Creative/ Chủ động và sáng tạo
 • Know how to arrange and work scientifically, capable of system analysis / design./Biết cách sắp xếp và làm việc khoa học, khả năng phân tích/ thiết kế hệ thống
 • Communication skills, orientation and situation solving./ Kỹ năng giao tiếp, định hướng và giải quyết tình huống
 • Skills to capture and master new technologies./ Kỹ năng nắm bắt, làm chủ công nghệ mới
 • Ability to work independently / in groups./ Khả năng làm việc độc lập/theo nhóm
 • College/ University & related certification./ Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên & các chứng chỉ liên quan.
 • At least 02 year or more of experience related to hardware, network./ Tối thiểu 02 năm trở lên kinh nghiệm liên quan đến phần cứng, mạng.
 • Knowledge of information technology system./ Am hiểu hệ thống công nghệ thông tin.
 • Knowledge of computer hardware, server, network./ Hiểu biết về phần cứng máy tính, server, network.
 • Experience in IT support in sales units is an advantage./ Có kinh nghiệm hỗ trợ IT tại các đơn vị bán hàng là 1 lợi thế.
openasia là công ty Trách nhiệm hữu hạn đang hoạt động lĩnh vực IT Phần mềm tại Hà Nội. Hiện tại chúng tôi đang cần tuyển vị trị trí "IT Helpdesk Executive" với các kỹ năng như IT phần mềm, Help Desk, Quy Trình Kỹ Thuật. Bạn sẽ được hưởng các chế độ phúc lợi như Văn Phòng Tiện Nghi, Văn Hóa Công Ty Tốt khi làm việc tại openasia.

LẬP TRÌNH VIÊN C++

10-20 triệu VNĐ
29/06/2024
  10-20 triệu VNĐ
 29/06/2024

LẬP TRÌNH VIÊN PHP

10-20 triệu VNĐ
29/06/2024
  10-20 triệu VNĐ
 29/06/2024

LẬP TRÌNH VIÊN .NET

15-30 triệu VNĐ
29/06/2024
  15-30 triệu VNĐ
 29/06/2024
  10-30 triệu VNĐ
 19/06/2024

FULL-STACK WEB DEVELOPER

10-20 triệu VNĐ
19/06/2024
  10-20 triệu VNĐ
 19/06/2024