Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Tìm việc làm: IT - Phần mềm / Lập Trình tại TPHCM 01/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 1152 tin tuyển dụng việc làm ngành nghề IT - Phần mềm / Lập Trình tại TPHCM

Tìm việc làm 01/2022 tại TPHCM  ngành nghề IT/ Phần mềm/ CNTT, IT - Phần mềm / Lập Trình 

[Bình Thạnh] Software Developer (Startup)

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  25-41 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  25-41 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

[Bình Thạnh] Senior Java Developer (Startup)

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  0.025-0.041 ngàn VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  0.025-0.041 ngàn VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

[Bình Thạnh] Senior Java Developer

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  24-41 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  24-41 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

[Quận 1/HCM] ReactJS Engineer (Frontend) (5slots)_Upto 1100$ Gross

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  20-26 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  20-26 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

[Quận 1/HCM] Vue.js Engineer (Frontend) (2slots)_Upto 1100$ Gross

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  20-26 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  20-26 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
51
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 51 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  40-60 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  11-14 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
73
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 23 điểm

Tổng điểm: 73 điểm

Xem cách tính điểm

[Quận 1] Kỹ sư thiết kế bo mạch điện

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  11-14 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  11-14 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  40-55 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
56
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 6 điểm

Tổng điểm: 56 điểm

Xem cách tính điểm

[Tân Bình/HCM] Java Leader

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  25-40 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  25-40 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm