Việc làm {key1} tại {key2} - ViecOi.vn

 Việc làm  /  Khác /  Lập Trình Web /  VIỆC LÀM LẬP TRÌNH VIÊN (FONT END DEVELOPER) tại Khác - Hvcg Software
Việc tại nhà:
 • Bùi Quang Hiếu
 • 0 - 9 người
 • 170 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Hà Nội
Liên hệ:
Bùi Quang Hiếu
Loại hình:
Trách nhiệm hữu hạn
Quy mô:
0 - 9 người
Trụ sở:
Hà Nội
Địa chỉ:
170 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Xếp hạng công ty

Xếp hạng việc làm

VIỆC LÀM LẬP TRÌNH VIÊN (FONT END DEVELOPER) tại Khác - Hvcg Software

80,000,000 - 300,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

 • Số lượng cần tuyển:
  200 người
 • Bằng cấp:
  Đại học
 •  Kinh nghiệm:
  Từ 2 đến 10 năm
 • Giới tính:
  Không yêu cầu
 •  Vị trí:

Mô tả công việc

  Proficient with frontend libraries such as React.js, Alt, Redux, and jQuery
  Proficient with HTML, CSS
  Experience with Bootstrap
  Experience with tools such as Webpack, Grunt, and Gulp
  Experience with testing frameworks such as mocha and jasmine
  JOB RESPONSIBILITIES
  ✨Design, develop and delivery working software applications to delight customers
  ✨Improve software quality using XP practices such as code review and unit testing
  ✨Prepare architectural and other technical documents
  ✨Assist BA on user stories elaboration
  ✨Assist QA on test automation and bug fixes
  ✨Assist DevOps on build and release automation

  JOB REQUIREMENTS
  ✨As a Developer, you need to bring to the team:
  ✨Degree or Diploma in Computer Science, Computer or Electronics Engineering, Information Technology, or related disciplines
  ✨Experience with version control systems such as Git
  ✨Experience with Continuous Integration (Bamboo/TeamCity)
  ✨Experience developing in Mac/Linux environment
  ✨Experience working in agile teams – TDD, Pair programming, Scrum, XP
  ✨Familiar with both Windows and UNIX/Linux servers
  ✨Familiar with Design Patterns
  ✨Familiar with Unit Testing
  ✨Exposure to mobile application development will be an added advantage
  ✨Working experience in Agile and UX development environment will be an added advantage
  ✨Familiar or have experience in cloud technology such as AWS. Certification in cloud technology will have a higher weightage.

Lập trình viên Front End

40-60 triệu VNĐ
08/12/2022
  40-60 triệu VNĐ
 08/12/2022