Việc làm {key1} tại {key2} - ViecOi.vn

 Việc làm  /  Đà Nẵng /  Luật, Pháp lý /  VIỆC LÀM CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH GIÁ tại Đà Nẵng - Thẩm định Giá Và Dịch Vụ Tài Chính Btc Miền Trung
Việc tại nhà:
  • Chị Bình
  • 10 - 19 người
  • Tầng 6, số 104-106-108 đường Núi Thành, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng
  • Đà Nẵng
Liên hệ:
Chị Bình
Loại hình:
Cổ phần
Quy mô:
10 - 19 người
Trụ sở:
Đà Nẵng
Địa chỉ:
Tầng 6, số 104-106-108 đường Núi Thành, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Xếp hạng công ty

Xếp hạng việc làm

VIỆC LÀM CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH GIÁ tại Đà Nẵng - Thẩm định Giá Và Dịch Vụ Tài Chính Btc Miền Trung

5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

    - Tiến hành thu thập dữ liệu, áp dụng các phương pháp và nghiệp vụ chuyên môn phân tích và lập báo cáo, chứng thư thẩm định giá.
    - Tư vấn về giá cho khách hàng.
    - Phát triển kinh doanh
  5-10 triệu VNĐ
 08/12/2022
  500 ngàn VNĐ
 20/12/2022
  7-10 triệu VNĐ
 08/12/2022
  25-46 triệu VNĐ
 08/12/2022
  4.2-15 triệu VNĐ
 08/12/2022