Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công Ty Cp Nội Thất Alpha Vn   /  Việc làm công ty: Công Ty Cp Nội Thất Alpha Vn (2)
Việc tại nhà:

Công Ty Cp Nội Thất Alpha Vn đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại Hà Nội

Cp Nội Thất Alpha Vn đang tuyển dụng 2 việc làm tại Hà Nội. Bạn có thể tìm việc làm Cp Nội Thất Alpha Vn theo nhiều điều kiện như Sản xuất / Vận hành sản xuất, Kỹ Năng Kinh Doanh, Sales Nội Thất, Diễn Họa Nội Thất, Chịu Áp Lực, Không Cần Kinh Nghiệm, Kỹ Năng Kinh Doanh
Hà Nội
10 - 19 người
Cổ phần
  8-15 triệu VNĐ
 23/12/2022
  8-20 triệu VNĐ
 23/12/2022