Việc làm  /  Tìm việc làm  /  CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ KIMPACK  /  Việc làm công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ KIMPACK (1)
Việc tại nhà:

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ KIMPACK đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại Quảng Nam

Bao Bì Kimpack đang tuyển dụng 1 việc làm tại Quảng Nam. Bạn có thể tìm việc làm Bao Bì Kimpack theo nhiều điều kiện như Sản xuất, Vận hành sản xuất, Kế Toán, Kế Toán - Tài Chính, Kế Toán Sản Xuất, Lãnh Đạo, Sử Dụng Máy Tính, Kỹ Năng Tài Chính
Quảng Nam
100 - 499 người
Cổ phần
  15-30 triệu VNĐ
 09/10/2022