Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Casa Marina Resort   /  Việc làm công ty: Casa Marina Resort (5)
Việc tại nhà:

Casa Marina Resort đang tuyển dụng 5 vị trí việc làm tại Bình Định

Casa Marina Resort đang tuyển dụng 5 việc làm tại Bình Định. Bạn có thể tìm việc làm Casa Marina Resort theo nhiều điều kiện như Nhà hàng, Khách sạn, Phụ Bếp, Sale Admin, Nhân Viên Dọn Dẹp, Trách Nhiệm, Cẩn Thận, Chịu Áp Lực
Bình Định
20 - 99 người
Cổ phần
  4.5-7 triệu VNĐ
 13/02/2023
  4-5.5 triệu VNĐ
 13/02/2023
  4-5 triệu VNĐ
 13/02/2023
  5-10 triệu VNĐ
 13/02/2023
  4-6 triệu VNĐ
 13/02/2023