Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Tìm việc làm: từ 5 đến 10 năm tại TPHCM 01/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 126 tin tuyển dụng việc làm từ 5 đến 10 năm tại TPHCM

Tìm việc làm 01/2022 tại TPHCM  có kinh nghiệm từ 5 đến 10 năm 

[Tân Bình/HCM] Project Leader (.Net Project)_Nego

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  30-80 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  30-80 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  70-90 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
52
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 2 điểm

Tổng điểm: 52 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên kế toán tổng hợp nhà hàng

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: 2 triệu VNĐ
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 31 điểm

Tổng điểm: 41 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  20-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: 2 triệu VNĐ
47
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 37 điểm

Tổng điểm: 47 điểm

Xem cách tính điểm

[REMOTE] QA AND AUTOMATION MANAGER

Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  70-100 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  70-100 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

Trưởng phòng kinh doanh

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  15-25 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  15-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
13
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 3 điểm

Tổng điểm: 13 điểm

Xem cách tính điểm

[Remote or Đà Nẵng] PHP Tech Lead_4000 usd

Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  40-90 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  40-90 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
83
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 33 điểm

Tổng điểm: 83 điểm

Xem cách tính điểm

AWS DEVOPS LEADR/MANAGER_REMOTE_5000 USD

Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  90-120 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  90-120 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

Teamlead Java - REMOTE - 2500$ gross

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  30-50 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  30-50 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
20
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 10 điểm

Tổng điểm: 20 điểm

Xem cách tính điểm

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  1.2-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  1.2-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 51 điểm

Tổng điểm: 61 điểm

Xem cách tính điểm