<h1 style="display:none"></h1>
Nhà phân phối cà phê đóng hộp

Nhà tuyển dụng Nhà phân phối cà phê đóng hộp

Chưa xác thực

Đà Nẵng
Trụ sở
giới thiệu
20 - 99
Quy mô
tuyển dụng
Cổ phần
loại hình
đánh giá
 Việc làm  /  Tìm việc làm /  Nhà tuyển dụng Nhà phân phối cà phê đóng hộp
 Giới thiệu: 

Nhà phân phối cà phê đóng hộp là công ty "Cổ phần" có quy mô "20 - 99" tại khu vực "Đà Nẵng"
Nhà phân phối cà phê đóng hộp đang tuyển dụng 3 công việc như "Bán hàng", "Bán hàng"...

 Từ khóa: 

 Kỹ năng: 

 Quyền lợi: 


 Hình ảnh nhà tuyển dụng: 

Chia sẻ công ty này

Link của nhà tuyển dụng

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.

Thông tin liên hệ

Phúc
Đà nẵng
Đà Nẵng
20 - 99
Cổ phần
 Nhà phân phối cà phê đóng hộp đang tuyển dụng vị trí:
Đà Nẵng
5-7 triệu VNĐ
31/05/2021
Thỏa thuận
Đà Nẵng
5-7 triệu VNĐ
31/05/2021
Thỏa thuận
Đà Nẵng
5-7 triệu VNĐ
31/05/2021
Thỏa thuận
Xem tất cả
 đánh giá:

Viết đánh giá của bạn tại đây

0 (0 đánh giá)