<h1 style="display:none"></h1>
HUMAX VINA

Nhà tuyển dụng HUMAX VINA

Chưa xác thực

  • Xếp hạng công ty: Top 1207
    • Xếp hạng việc làm: 65 điểm

    Tổng điểm: 65 điểm

    Xem cách tính điểm

Hà Nội
Trụ sở
giới thiệu
20 - 99
Quy mô
  tuyển dụng
Trách nhiệm hữu hạn
loại hình
 đánh giá
 Việc làm  /  Tìm việc làm /  Nhà tuyển dụng HUMAX VINA

Giới thiệu

• HUMAX is one of the world's largest manufacturers of digital set-top boxes, home gateway (video gateway, broadband gateway, IOT gateway) and automotive, exporting its products to over 90 countries across the global.

• HUMAX Vietnam (HUMAX Vina) is Innovative Organization that exists to provide enhanced SW R&D Competitiveness which contribute to our Customers’ Sustainable Growth.

• We are expanding and on the way looking for many talents to join our team. If you need an open and honest culture where people are VALUED, TREATED FAIRLY, TRUSTED and EMPOWER, let's JOIN us and START our journey!

Từ khoá

Kỹ năng

Quyền lợi

Hình ảnh nhà tuyển dụng

Chia sẻ công ty này

Link của nhà tuyển dụng

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.

Thông tin liên hệ

Đỗ Minh Thúy
17F, Handico Tower, Pham Hung Street, Nam Tu Liem, Ha Noi
Hà Nội
20 - 99
Trách nhiệm hữu hạn

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây

0 (0 đánh giá)

 HUMAX VINA đang tuyển dụng vị trí:

30/09/2021
Thỏa thuận
30/09/2021
Thỏa thuận
30/09/2021
Thỏa thuận
Xem tất cả