<h1 style="display:none"></h1>
Công Ty Easy

Nhà tuyển dụng Công Ty Easy

Chưa xác thực

  • Xếp hạng công ty: Top 785
    • Xếp hạng việc làm: 91 điểm

    Tổng điểm: 91 điểm

    Xem cách tính điểm

TP HCM
Trụ sở
giới thiệu
20 - 99
Quy mô
  tuyển dụng
Cổ phần
loại hình
 đánh giá
 Việc làm  /  Tìm việc làm /  Nhà tuyển dụng Công Ty Easy

Giới thiệu

Công Ty Easy là công ty "Cổ phần" có quy mô "20 - 99" tại khu vực "TP HCM"
Công Ty Easy đang tuyển dụng 2 công việc như "Chăm Sóc Khách Hàng Cho Mirae Asset _Làm Online Tại Nhà Thời Gian Dịch", "Nhân Viên Tư Vấn Qua Điện Thoại_Làm Online Tại Nhà Thời Gian Dịch"...

Từ khoá

Kỹ năng

Quyền lợi

Hình ảnh nhà tuyển dụng

Chia sẻ công ty này

Link của nhà tuyển dụng

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.

Thông tin liên hệ

Thùy Linh
HCM
TP HCM
20 - 99
Cổ phần

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây

0 (0 đánh giá)

 Công Ty Easy đang tuyển dụng vị trí:

Xem tất cả